Hopp direkte til innhold

Forslag til statsbudsjett 2024: Satsning på fiskerihavnene

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 styrkes Kystverkets arbeid med fiskerihavner.

Til sammen foreslår regjeringen en totalramme på om lag 3,6 milliarder kroner til Kystverkets virksomhet i 2024, som er økning på om lag 400 millioner kroner fra 2023. Fungerende kystdirektør Per Jan Osdal sier seg veldig fornøyd med rammen regjeringen har foreslått.

– Med rammen som er foreslått vil Kystverket være i stand til å levere godt på samfunnsoppdraget vårt, fastslår Osdal.

I tillegg til midler til havne- og farleiprosjekt som allerede er startet opp foreslår regjeringen midler til fiskerihavnprosjekt i Kjøllefjord (20 millioner kroner) og på Husøy (20 millioner kroner), samt til farleiprosjektet Innseiling Florø (75 millioner kroner). Den foreslår også å bevilge 77,5 millioner kroner til tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak, som er en økning på over 40 millioner kroner.

– Kystverket har igjen fått ansvaret for statlige fiskerihavner. Vi leverte nylig vårt innspill til neste rullering av Nasjonal transportplan der statlige fiskerihavner er implementert i vår portefølje, og vi vet hvor viktige fiskerihavnene er for å beholde og utvikle næringslivet langs hele kysten vårt. Vi er derfor glade for at regjeringen i forslaget til statsbudsjettet for 2024 viser en tydelig satsing på arbeidet med statlige fiskerihavner. Regjeringen har foreslått en styrking av både post 30, med midler både til konkrete fiskerihavnprosjekt, og post 60, som er tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak, sier Osdal.

Til toppen