Hopp direkte til innhold

Ingunn herjet med den maritime infrastrukturen

kart som viser slukte lykter
Foto: Kystverket

Mandag 29. januar i år var det registrert én fyrlykt som var slukket nord for Rørvik. En uke senere, mandag 5. februar, var om lag 20 lykter slukket i nord. I mellomtiden hadde Ingunn herjet.

– Det kan selvsagt være flere årsaker til at en fyrlykt slukker, men når vi vet at orkanen Ingunn i denne perioden slo hardt innover landet fra midt-Norge til Finnmark, er det naturligvis nærliggende å sette den store økningen i antall slukninger i sammenheng med uværet, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei.

Viktig å få tent dem igjen

Av de om lag 22 000 sjømerkene til Kystverket er det om lag 7 000 som er med lys. Selv om sjøsikkerheten er god om noen av lyktene er slukket, er det viktig å få lys i dem igjen så raskt som mulig slik at sjøsikkerheten ikke svekkes for lenge. Når en fyrlykt eller et sjømerke med lys slukker ønsker Kystverket å bli varslet om dette, slik at arbeidet med å få lys i dem igjen kan iverksettes så raskt som mulig.

Meld inn feil

– Våre dyktige operative fagfolk er allerede godt i gang med å få lys i de slukkede objektene, men det er viktig at sjøfarende varsler oss når de observerer feil på sjømerkene, uansett om de er utstyrt med lys eller ikke. Dette gjelder hele året. Meld inn feil til nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler på om feil på sjømerker, eller andre farer av betydning for sikker navigasjon eller ferdsel, sier Trond Røren, avdelingsleder for rederi, fyr og sjømerking.

Skader på fyrstasjoner

Halten fyrstasjon - takskade - foto Bente Dragsnes.jpg
Orkanen Ingunn flerret av taket på ene bygningen på Halten fyrstasjon.
(Foto: Bente Dragsnes)


Fyrstasjonene har heller ikke sluppet unna orkanherjingene.

– Fyrbygningene våre er robuste, men på noen av disse har vi mottatt bilder som viser skader på tak og lignende. Om noen ser stormskader på bygningene ved fyrstasjonene, ta gjerne bilder og send oss en beskjed med en beskrivelse av hva som har skjedd og hvor dette er, til Kystverket på . For å unngå videre skadeutvikling vil vi sette i gang med både midlertidige og permanente reparasjoner så raskt som råd, forteller Røren.

Kartlegger moloskader

All erfaring tilsier at det også kan bli en del skader på moloer og fiskerihavner etter slike uvær. Det er foreløpig meldt om få skader, men Kystverket sender ut brev til alle kystkommuner som er berørte for å få tilbakemelding på eventuelle stormskader på moloer som følge av stormen.

– Vi arbeider nå iherdig med å skaffe oss en oversikt over hvilke skader som har oppstått som følge av uværet. Deretter må vi fremskaffe kostnadsoverslag for reparasjoner, og se omfanget i sammenheng med både økonomi og prioriteringer, før vi vet noe mer om hvilke skader som kan repareres og når, avslutter Ruben Rostad, fungerende avdelingsleder for utbygging.

Til toppen