Hopp direkte til innhold

Feirer 50 år som felles styrke for maritim infrastruktur

I dag markerer vi at det det er 50 år siden etaten Kystverket kom til. Da ble Norsk Fyrvesen, Norsk Losvesen og deler av Norsk Havnevesen slått sammen til én statlig etat; Kystdirektoratet, som senere ble Kystverket. Symboler

Symboler for de tre forløperne er satt sammen i Kystverkets logo - med anker, tau og ringer og navigasjonsstjerna, toppa med ei heraldisk krone.

50 år er kanskje ikke lenge i den store sammenhengen, men arbeidet til våre forløpere, som vi stolt viderefører, er nesten eldre enn nasjonen. Det nitidige og krevende arbeidet med å bygge en maritim infrastruktur langs den lange, værharde kysten vår, har vært av stor betydning i å bygge nasjonen Norge og Norge som sjøfartsnasjon.

Sjøveien har i alle tider vært en ferdselsåre for folk og last, og arbeidet med å sørge for sikker, bærekraftig og effektiv sjøferdsel er ei oppgave vi ydmykt tar ansvaret for. Og hver dag jobber rundt 1000 ansatte langs hele norskekysten på ulike måter for å sørge for nettopp det.

Den lange og verdifulle historia til Kystverket og våre forløpere tas nå i vare av vårt etatsmuseum, Kystverkmusea. Nettverket av museer dokumenterer, utforsker og formidler denne sentrale delen av Norges historie.

Det vi feirer i dag er folka – før og nå: Uten de dyktige og ærekjære ansatte – ingen maritim infrastruktur.Gratulerer alle kystverk-ansatte.

Til toppen