Hopp direkte til innhold

Kystverkets reiarlag og fartøy

Tre fartøy ligg side om side.
(Fra venstre) Arbeidsbåten Myken, Lindenes og Utvær viser bredda i Kystverkets fartøysflåte. Desse fartøya er spesielt tilrettelagt for samfunnsnyttig og hardt arbeid langs kysten.

Fartøya i Kystverkets reiarlag utfører oppgåver innan nybygging, vedlikehald og drift av fyrstasjonar, lykter, lanterner, faste og flytende merker langs kysten. Dei er også ein viktig ressurs i oljevernberedskapen

Reiarlaget er Kystverket sin interne entreprenør, med sine arbeidsfartøy og arbeidslag. Administrasjonen til Kystverkets reiarlag er lokalisert i Ålesund, mens mannskapa er fordelt på fartøylag og landbaserte arbeidslag langs heile kysten, frå svenskegrensa til grensa mot Russland. Kystverkets forsyningseining er ein del av reiarlaget.

Kystverkets fartøy

 • OV Hekkingen

  OV Hekkingen er Kystverkets aller nyeste flåtetilvekst. Den ble overlevert fra verftet Fitjar Mekaniske Verkested i oktober 2020, og ble døpt september 2021. 

  Fakta om OV Hekkingen

  • Bygd: 2020 ved Fitjar Mekaniske as
  • Type: Multifunksjonelt oljevernfartøy
  • Hybridfartøy med batteripakke på 3000 kWh
  • Lengde: 46 meter
  • Bredde: 12 meter
  • Bruttotonnasje: 1134 BT
  • Servicefart: 10.5 knop
  • Maksfart 13,2 knopp
  • Kapasitet oljeoppsamling: 150 m³
  • Kapasitet kran: 2800 kg v/21,4 meter, 7000 kg/11,0 meter
  • Mannskap: 9 per skift, 2 skift. Køyplass til 18 personer

   

 • OV Ryvingen

  OV Ryvingen har hovedarbeidsområde fra Egersund til svenskegrensa. Men fartøyet kan benyttes langs hele kysten etter behov

  Fartøyet skal utføre Kystverkets planlagte oppgaver innen nybygging, vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner, faste og flytende merker. OV Ryvingen er samtidig en del av beredskapen til Kystverket, og er godt egna til oljevernaksjoner og andre beredskapsoppgaver. Fartøyet har høy miljøprofil, med blant annet fullintegrert batteripakke.

  Fakta om OV Ryvingen

  • Bygd: 2018 ved Fitjar Mekaniske as
  • Type: Multifunksjonelt oljevernfartøy
  • Hybridfartøy med batteripakke på 3000 kWh
  • Lengde: 46 meter
  • Bredde: 12 meter
  • Bruttotonnasje: 1134 BT
  • Servicefart: 10.5 knop
  • Maksfart 13,2 knopp
  • Kapasitet oljeoppsamling: 150 m³
  • Kapasitet kran: 2800 kg v/21,4 meter, 7000 kg/11,0 meter
  • Mannskap: 9 per skift, 2 skift. Køyplass til 18 personer
 • OV Bøkfjord

  Bøkfjord.jpg

  OV Bøkfjord går i tjeneste langs kysten av Troms og Finnmark. Der bidrar mannskapet til å utføre Kystverkets planlagte oppgaver innen nybygging, vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner, faste og flytende merker. Fartøyet har høy miljøprofil, med blant annet fullintegrert batteripakke.

  Telefonnummer til fartøyet: 468 20 240/950 54 768

  Fakta om OV Bøkfjord

  • Bygd: 2016 ved Hvide Sande Shipyard 
  • Type: Multifunksjonelt oljevernfartøy
  • Hybridfartøy med batteripakke på 850 kWh
  • Lengde: 44 meter
  • Bredde: 11.40 meter
  • Bruttotonnasje: 937 BT
  • Servicefart: 11 knop
  • Maksfart 13,4 knopp
  • Kapasitet oljeoppsamling: 170 m³
  • Kapasitet kran: 2800 kg v/21,4 meter, 7000 kg/11,0 meter
  • Mannskap: 9 per skift, 2 skift. Køyplass til 16 personer
 • OV Skomvær

  OV Skomvær går i tjeneste langs kysten av Nordland. Der bidrar mannskapet til å utføre Kystverkets planlagte oppgaver innen nybygging, vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner, faste og flytende merker.

  Telefonnummer til fartøyet: 971 46 447/971 48 285

  Fakta om OV Skomvær

   • Bygd: 2013 ved Fitjar Mek. Verksted 
   • Type: Multifunksjonelt oljevernfartøy 
   • Lengde: 44 meter
   • Bredde: 12 meter
   • Bruttotonnasje: 907 BT
   • Servicefart: 14 knop
   • Kapasitet oljeoppsamling: 156 m³
   • Kapasitet kran: 2800 kg v/21,4 meter, 7000 kg/11,0 meter
   • Mannskap: 9 per skift, 2 skift – Køyplass til 13 personer
 • OV Utvær

  OV Utvær går i tjeneste fra Egersund til Stad. Der bidrar mannskapet til å utføre Kystverkets planlagte oppgaver innen nybygging, vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner, faste og flytende merker.

  Telefonnummer til fartøyet: 919 12 875/918 76 313

  Fakta om OV Utvær

  • Bygd: 2012, ved Fitjar Mek. verksted. 
  • Type: Multifunksjonelt oljevernfartøy
  • Lengde: 44 meter
  • Bredde: 12 meter
  • Bruttotonnasje: 907 BT
  • Servicefart: 14 knop
  • Kapasitet oljeoppsamling: 156 m³
  • Kapasitet kran: 2800 kg v/21,4 meter, 7000 kg/11,0 meter
  • Mannskap: 9-10 per skift, i 2 skift. Køyplass til 12 personer
 • Lindesnes

  Lindesnes er for tiden hjelpefartøy for OV Skomvær i Nordland.

  Telefonnummer til fartøyet: 468 32 373

  Fakta om Lindesnes

  • Bygd: 2011, ved Båtservice i Mandal.
  • Type: hjelpefartøy
  • Lengde: 23 meter
  • Bredde: 9 meter
  • Bruttotonnasje: 86 BT
  • Servicefart: 15 knop
  • Kapasitet kran: Maks 8 tonn. 1 tonn på 19 meter.
  • Mannskap: 3
 • MS Ona

  MS Ona.jpg

  MS Ona går i tjeneste langs hele kysten, men jobber for det meste i Vest- og Midt-Norge.

  Telefonnummer til fartøyet: 958 44 095/481 22 446 (Grip)

  Fakta om MS Ona

  • Bygd: 1985, ombygd i 2003
  • Type: Bygge og konstruksjonsfartøy
  • Lengde: 37 meter 
  • Bredde: 8 meter
  • Bruttotonnasje: 267 BT
  • Maksfart: 11 knop
  • Kapasitet kran: Maks 12 tonn. 2,4 tonn på 21 meter. 
  • Mannskap: 8 per skift, 2 skift

Vedlikehaldslag

Til å utføre naudsynt vedlikehald er det også såkalla vedlikehaldslag. Desse utfører planlagde oppdrag innanfor vedlikehald og drift av fyrstasjonar, lykter, lanterner og faste merker i sitt område. I tillegg rykker dei ut dersom akutte situasjonar oppstår, som slukte fyrlykter, defekte merker og liknande.

Til forskjell frå fartøysmannskapa, som bor om bord i fartøya, har vedlikehaldslaga nattkvarter på land. Dei opererer frå mindre og hurtiggåande arbeidsbåtar. Vedlikehaldslaga nyttar også bil med båthengar, der det er hensiktsmessig som framkomstmiddel for å komme seg til oppgåvene.

Vedlikehald på sjømerke
Oksøy vedlikehaldslag utfører vedlikehald på ein HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning). I bakgrunnen er ein varde, som fremleis er et viktig sjømerke for sjøfarande langs kysten.
Foto: Gro Kibsgaard-Petersen/Kystverket

Vedlikehaldslaga er vanlegvis eit lag på tre personar. Laget har allsidig samansett fagbakgrunn, og minst ein er elektrikar.  Alle på laget må vere gode båtførarar og kunne navigere, dei må også vere ved god helse og kunne arbeide i høgda.

Kystverket har vedlikehaldslag i alle landsdelar: 

 • Søraust − Frå svenskegrensa til og med Vest-Agder
 • Vest − Rogaland, Hordaland, samt Sogn og Fjordane
 • Midt-Norge − Møre og Romsdal, Trøndelag. 
 • Nordland
 • Troms og Finnmark 

Vedlikehaldslaga og fartøya inngår samstundes som ressursar i Kystverket sin operative beredskap mot akutt forureining.

Kontakt

Avdelingsleder

Trond Sigurd Røren /
Til toppen