Hopp direkte til innhold

Status om sjøtransport

Status er en faglig artikkelsamling der interne og eksterne fageksperter går i dybden og utforsker viktige og aktuelle temaer og problemstillinger knyttet til sjøtransport. Status blir utgitt en gang i året.

Se årets utgave: Status 2024

Artikkelsamlingen gir et innblikk i og belyser ulike tema der Kystverket har et spesielt ansvar for å ivareta sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtransport. Bak hver av artiklene står det forfattere som har en unik fagkunnskap.

Status 2024 tar for seg fagartikler som tematisk er innrettet mot fire samfunnsendringer:

  • Samfunnssikkerhet - totalforsvar og Kystverkets rolle
  • Fremtidens sjøtransport og havn
  • Klima og miljø
  • Digitalisering og innovasjon

Artiklene kan være en inngangsportal til nye diskusjoner og samarbeid med næringsliv, industri, forskning og øvrige deler av samfunnet.

Målet med publikasjonen er å formidle kunnskap om samfunnsaktuelle maritime tema, legge til rette for videre bruk av denne kunnskapen, og gi innsikt og skape nysgjerrighet for maritime aktiviteter.

Vi oppfordrer lesere til å ta kontakt med oss for å gi tilbakemeldinger, eller hvis man har behov for mer informasjon eller innspill til aktuelle tema til kommende utgaver.

 

Kontakt

avdelingsleder

Tore Relling /

Last ned statusrapporter

Status 2024

Last ned

Artikkelsamlingen gir et innblikk i viktige hovedtema for sjøtransporten, med fagartikler som tematisk er innrettet mot fire samfunnsendringer: • Samfunnssikkerhet - totalforsvar og Kystverkets rolle • Fremtidens sjøtransport og havn • Klima og miljø • Digitalisering og innovasjon

Rapport Publisert Oppdatert

Status 2023

Last ned

Rapporten gir oppdatert kunnskap om samfunnssikkerhet, næringslivets transporter, sjøtransportens klimautfordring, digitalisering og innovasjon.

Rapport Publisert Oppdatert

Status 2022

Last ned

Statusrapporten om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2022 presenterer oppdatert kunnskap fra Kystverket om ulike tema relatert til sjøtransport, havn og tilgrensende tema. Status 2022 fokuserer på tre hovedtema: Næringslivets transporter, Transportplanlegging, samt Miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Rapport Publisert Oppdatert

Status 2018

Last ned

Kystverkets statusrapport 2018 - status for skipstrafikk, gods fra vei til sjø, aktører

Rapport Publisert Oppdatert

Status 2017

Last ned

Kystverkets statusrapport 2017 - status for skipstrafikk, godstransport og havn

Rapport Publisert Oppdatert

Statusrapport 2016

Last ned

Kystverkets statusrapport 2016 - status for skipstrafikk, godstransport og klimagassutslipp

Rapport Publisert Oppdatert

Artikler fra Status 2022

Til toppen