Hopp direkte til innhold

Detaljreguleringsplan for Stad skipstunnel - Varsel om oppstart

I medhald av Plan og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Stad skipstunnel.

NB! Høyringsdokumenta er publisert på Stad kommune sine nettsider, og høyringssinnspel skal sendast inn til kommunen. Frist for å kome med høyringsuttalelser er sett til 25.08.2022.

Sjå bort i frå innsendingsskjemaet under.

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen