Hopp direkte til innhold

Den viktige sjøtransporten

Sjøtransport er den sikreste måten å frakte store godsmengder på. Kystverket legger til rette for at stadig mer gods blir fraktet på sjø i stedet for på veg, også for den innenlandske varetransporten. Dette bidrar til lavere klimautslipp og redusert miljøbelastning.

  • Sjøtransportbransjen

    Sjøtransport utgjør et svært viktig transporttilbud, for Norge som for verden forøvrig. 90 prosent av alt gods som transporteres mellom Norge og utlandet transporteres med skip, og sjøtransporten står også for rundt halvparten av godstransportaktivitetene innenriks.
  • Kystdatahuset

    Sjøtrafikkdata er tilgjengelig og søkbar for alle i Kystverkets datavarehus, Kystdatahuset.
Til toppen