Hopp direkte til innhold

Mehamn fiskerhavn - utdyping

Kystverket vil med prosjektet sikre adkomst og fremkommelighet for større fartøyer til fiskemottakene i Mehamn fiskerihavn.

Kystverket har planer om å mudre i havneområdet for å få bedre tilgjengelighet og økt manøvreringsmulighet for større fartøy som skal levere fangst til Mehamn fiskerihavn. Havnen ligger i Gamvik kommune i Troms og Finnmark fylke.

Utdypingen omfatter fire delområder som er planlagt å utdype til 9, 8, 7 og 6 meters dybde (i henhold til sjøkartnullpunktet).

Mehamn fiskerihavn info.png

Bunnsedimentene i området består hovedsakelig av løsmasser, hvor omtrent 50 prosent av massene er silt. Totalt vil det bli fjernet rundt 140 000 kubikkmeter faste masser, inkludert omtrent 40 000 kubikkmeter forurensede masser. Disse forurensede massene vil bli forsvarlig deponert i et strandkantdeponi med tilhørende sjete. De gjenværende massene er planlagt deponert i et sjødeponi.

Kontakt

Senioringeniør

Kirsten Sandvik /
Til toppen