Hopp direkte til innhold

Utrednings- og prioriteringsprosess for Kystverkets tiltak i farvannet

Planlegging og gjennomføring av tiltak i farvannet går gjennom flere prosjektfaser.

Kystverket mottar innspill til tiltak gjennom brukerkonferanser, fra havner, LOS og andre.

Dersom en kartlegging viser at det er behov for tiltak, gjøres en videre utredning, og det foretas undersøkelser og analyser, før det tas et valg om tiltak.

Det mulig tiltaket fremmes så for NTP. Dersom tiltaket kommer inn i NTP, ferdigstilles planlegging. Det må bevilges midler til tiltaket over statsbudsjettet før tiltaket kan gjennomføres.

UTB-prosjektfaser.png

Til toppen