• Vurdering av nødhavner i Kystverket Sørøst

  05.03.2012 | Artikkel | Akutt forurensning

  I Kystverket Sørøst foreligger det et forslag til i alt 95 nødhavnlokaliteter som er egnet til bruk i situasjoner der et fartøy er i nød og på denne måten kan representere en fare for akutt forurensning

 • Utvidelse av planområde i Oslofjorden

  18.09.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker
 • Vil utdype Oslofjorden

  18.09.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  utbedres. På enkelte steder i den trafikkerte leia er det ikke dypere enn 11 meter. Nå foreslår Kystverket å sprenge flere små grunner for å gjøre sjøferdselen tryggere. Det holdes åpent møte om planene

 • Hva skal vi gjøre?

  26.09.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker