• Starter planleggingen av bedre innseiling til Grenland

  07.10.2014 | Artikkel |

  Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket Sørøst starter arbeidet med ««Detaljreguleringsplan for innseiling Grenland». Det kunngjøres samtidig oppstart

 • Varsel om planoppstart av tre reguleringsplaner for innseiling til Kragerø

  07.07.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  i plan og bygningslova, § 12-8 og § 12-9 (oppstart av reguleringsplanarbeid) varsles det at Kystverket Sørøst melder oppstart av tre detaljreguleringsplaner for innseilinga til Kragerø (Knubbhausen, Galeioddbåane

 • Fordeler

  19.03.2019 | Artikkel |

  Medlemmer i Kystverkets Pensjonistforbund har mange fordeler. Her finner du en oversikt over noen av de. 

 • Kart og geodata i Kystverket

  17.06.2016 | Artikkel |

  Geodata er en viktig del av Kystverket og vi har de senere årene bygd opp omfattende infrastruktur og tjenestetilbud innen fagområdet.

 • Øvelse Ytre Oslofjord

  Akutt forurensning
 • Vannkvalitet

  16.06.2016 | Artikkel |
 • Folkemøte om Borg-prosjektet

  04.02.2014 | Artikkel |
 • Innholdsrik kursuke

  07.02.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | Om Kystverket

  De fem tilsynslagene i Kystverket har vært på en uke med intensiv og innholdsrik kursing i Ålesund. De 38 deltagerne har vært igjennom alt fra livreddende førstehjelp, via overflatbehandling av mur, tre