• Høring: Detaljreguleringsplaner for innseiling til Grenland

  02.09.2015 | Artikkel |

  Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 varsles det at Norconsult AS, på vegne av Kystverket Sørøst, legger fram forslag til tre detaljreguleringsplaner for ”Innseiling Grenland” til offentlig ettersyn

 • Høring: Detaljreguleringsplaner for innseiling til Kragerø

  21.07.2015 | Artikkel |

  Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket Sørøst legger fram forslag til detaljreguleringsplaner for innseilingen til Kragerø til offentlig ettersyn

 • Leietakersamling for Region Sørøst 2015

  16.10.2015 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur

  Det ble igjen en vellykket leietakersamling i Region Sørøst. Denne gangen hadde vi tatt turen til Lindesnes kommune i Vest- Agder Fylke.