• Ansatt som regiondirektør i Sørøst

  23.11.2016 | Artikkel | News | Om Kystverket

  Harald Andreassen ble i dag ansatt som regiondirektør i Kystverket Sørøst.

 • Ny regiondirektør i Kystverket Sørøst

  31.03.2016 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | News | Regelverk

  Arild Hansen pensjonerer seg 1. april, tar Harald Andreassen over roret som regiondirektør for Kystverket Sørøst inntil videre.

 • Sterkt lag bak årets beredskapsdag

  07.03.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | Havnesikring | Maritim infrastruktur | News | Oljevern | Sjøtrafikkovervåking | Skipsvrak

  ‒ Hovedmålene med Beredskapsdagen styrkes ved at Kystverket deltar som arrangør, sammen med NHO, Høgskolen Sørøst-Norge og Fylkesmannen i Vestfold, sier fylkesberedskapssjef i Vestfold, Jan Helge Kaiser

 • Signerte ny samarbeidsavtale med høgskole

  10.08.2016 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern | Skipsvrak | Øvelser

  slik blir avtalen mellom partene en vinn-vinn-situasjon både for fagmiljøene i Kystverket og ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram i innseilingen til Moss

  12.12.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Høringer | News
 • Tilsynslag

  30.11.2016 | Artikkel | Maritim infrastruktur | Rederi

  Tilsynslagene i Kystverket Rederi utfører allsidige og utfordrende oppgaver innen tilsyn og vedlikehold på navigasjonsinstallasjoner og Kystverkets objekter langs hele kysten.

 • Nye utfordringer - nye muligheter

  26.08.2016 | Artikkel | Kalenderhendelse | News | Om Kystverket

  Hva er utviklingstrendene og hvordan møter næringene disse? Det er tema som blir tatt opp når Kystverket Troms og Finnmark inviterer til sin årlige Kyst- og havnekonferanse. Nå er det åpnet for påmelding

 • Samler beredskapsaktørene

  14.03.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | Havnesikring | Maritim infrastruktur | News | Oljevern | Sjøtrafikkovervåking | Skipsvrak

  næringslivet sammen styrke beredskapen vår? Det blir synliggjort på Beredskapsdagen 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Maritim sikkerhet i Oslofjorden blir den røde tråden.

 • Det merkes langs hele kysten

  25.02.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News | Rederi

  Kystverket rederi er godt i gang med å få på plass merkene i ”Merk skjæret”-kampanjen, og planer for det videre arbeidet er lagt. I alt skal 100 farlige skjær og grunne merkes.

 • Ønsker å sette fart på digitalisering

  09.09.2016 | Artikkel | Internasjonalt arbeid | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking