• Brukersamling i Kystverket Vest

  09.12.2016 | Artikkel |

  Kystverket Vest arrangerte 29. november 2016 brukersamling for samarbeidspartnere i Rogaland, Hordaland og  Sogn & Fjordane.

 • Eierløse skjellanlegg fjernes i Nordland

  01.09.2016 | Artikkel | Maritim infrastruktur | News

  Kystverket Nordland fjerner i disse dager en rekke eierløse skjellanlegg i Loften/Vesterålen.

 • Videreutvikler nasjonal bølgevarslingstjeneste

  10.06.2016 | Artikkel | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | News

  Kystverket Vest signerte 9. juni 2016 rammeavtale med Uni Research Polytec i Haugesund for etablering av bølgevarsling i utvalgte skipsleder langs norskekysten. Dagens bølgevarslingstjeneste skal bli landsdekkende

 • Fjerner eierløse blåskjellanlegg i Rogaland

  20.05.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner og farleder | News

  I sommer skal Kystverket Vest fjerne 12 eierløse blåskjellanlegg i Rogaland. Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og utgjør en sikkerhetsrisiko for skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri

 • Regiondirektør bidrar i nasjonalt lovutvalg

  12.08.2016 | Artikkel | News

  Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest ble i statsråd fredag 12. august utnevnt som et av medlemmene i regjeringens nye utvalg for utredning av forslag til ny havne- og farvannslov.

 • Fjerna eigarlause blåskjellanlegg

  Farled, fyr og merker | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News

  I oktober 2016 fjerna Kystverket Vest ti eigarlause blåskjellanlegg i Sogn og Fjordane. Anlegga har stått utan tilsyn i mange år og fjernast for å hindre ulykker i skipstrafikken og skader på miljø og

 • Befaring av eierløse blåskjellanlegg i Rogaland

  Havner og farleder | News
 • Innseiling Grenland

  26.10.2016 | Seksjon | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet
 • Fjerna eigarlause blåskjelanlegg

  21.11.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News

  I oktober fjerna Kystverket Vest ti eigarlause blåskjelanlegg i Sogn og Fjordane. Anlegga har stått utan tilsyn i mange år og måtte fjernast for å hindre ulykker i skipstrafikken og skader på miljø og

 • Interkommunal lederøvelse for IUA Vest -Agder i uke 42

  Aksjoner | Akutt forurensning | Kalender | Øvelser