• Møtte fyrforvaltere på Sørvestlandet

  24.10.2019 | Artikkel | News

  18. – 20. oktober arrangerte Kystverket Vest leietakersamling på Stord i Hordaland med 29 fyrforvaltere fra 14 fyrstasjoner.

 • Styrker trafikkovervåking på Svalbard med ny AIS-basestasjon

  11.09.2020 | Artikkel | Beredskap | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon i et

 • AIS-basestasjon Svalbard

  Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket satte 13. september 2019 opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland utenfor vestkysten av Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon

 • Ruster opp Ferkingstad fiskerihavn

  08.08.2019 | Artikkel | Havner og farleder | News

  Tidligere denne uka satte Kystverket i gang et omfattende reparasjonsarbeid på moloen i Ferkingstad havn på Karmøy i Rogaland. Moloen skal forsterkes for å bedre kunne motstå sterke krefter fra havet. Moloreparasjonen

 • Hva skal vi gjøre?

  08.11.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket skal utbedre farleden inn til Farsund ved å gjøre den dypere i tre områder samt oppgradere seilingsmerkene. Utdypingen vil generere masser som skal benyttes til å fylle ut et kommunalt område

 • Hensyn til gytende torsk

  11.06.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket tar hensyn til torskens gyting i Borgundfjorden i prosjektet Innseiling Ålesund. Derfor er det tidsbegrensninger for når arbeidet skal utføres.

 • Treff oss på Tall Ships Races

  20.07.2019 | Artikkel | News

  Under Tall Ships Races i Bergen 21. – 24. juli kan du møte Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Kartverket i teltet ”Trygg på sjøen”. I fire dager står etatene samlet for å synliggjøre tjenester for trygg

 • Høring: Forslag til endring av rutetiltakene i økonomisk sone

  11.07.2019 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking
 • Fyrsveipen kommer tilbake til Utsira

  22.03.2019 | Artikkel | News
 • Utvider digital rutetjeneste til Sørlandet og Sør-Vestlandet

  03.06.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News

  Kystverket lanserer 3. juni utvidet digital rutetjeneste for skip som trafikkerer havner mellom Sandefjord og Haugesund. Tjenesten gir kommersielle fartøy tilgang på kvalitetssikret og anbefalt ruteinformasjon