• Fagplan for statens slepeberedskap

  14.12.2017 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern | Skipsvrak

  Besetningene på slepefartøy kan gjennomføre fagplanen for statens slepeberedskap, og dermed bli bedre rustet i krevende situasjoner. Fagplanen er utarbeidet av Kystverket, med bistand fra Sintef Ocean

 • Nasjonale senter

  12.07.2019 | Artikkel |

  regionane er det etablert ulike senter som utfører nasjonale oppgåver på bestilling frå Kystdirektøren. I tillegg har etaten Beredskapssenteret og BarentsWatch-senteret som begge rapporterar til hovudkontoret

 • Sjøtrafikkovervåking

  16.06.2011 | Seksjon | Sjøtrafikkovervåking

  Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bedre sjøsikkerheten og verne om miljøet i kystsonen. Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker og regulerer

 • Beredskapsvakt

  06.09.2016 | Seksjon | Aksjoner | Beredskap | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | Oljevern | Om Kystverket

  beredskapsvaktlag varsles når 110-sentralen eller kystradioen får meldinger om akutt forurensning. Beredskapsvaktlaget vil overvåke situasjonen, gjerne i samarbeid med en trafikksentral (VTS) dersom det gjelder skip. Den

 • Bilder fra sjøtrafikksentraltjenesten

  Maritime tjenester | Sjøtrafikkovervåking

  Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til effektiv trafikkavvikling.

 • Følg BLAST på nett

  29.06.2011 | Artikkel |

  hjemmeside. Kystverket deltar i flere av gruppene i prosjektet, som skal samhandle informasjon fra land og sjø.

 • Trener trafikkledere i egen simulator

  14.09.2015 | Artikkel |

  gjennomført sitt første simulatorkurs for sjøtrafikksentraltjenesten i egen regi og ved bruk av eget simulatorsenter. Kurset ble i begynnelsen av september gjennomført for alle maritime trafikkledere ved Vardø

 • To av tre lospliktige seilas med farledsbevis

  09.02.2018 | Artikkel | Los | News

  I 2017 var 66 prosent av de lospliktige seilasene gjennomført med farledsbevis. Det er en økning på tre prosent fra 2016. 

 • Om avgifter

  27.12.2019 | Artikkel | Avgifter | Regelverk

  Alle fartøy som ønsker en eller flere årsavgifter må bestille disse gjennom SafeSeaNet Norway før årsskiftet. Det vil bli utsendt faktura på grunnlag av bestillingen.

 • Kurser rederier til å utføre egne farledsbevisprøver

  11.02.2016 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Kystverket arrangerer assessorkurs for rederinæringen, slik at rederienes egne kapteiner kan bli sensorer under farledsbevisprøver for klasse 3-farledsbevis. Kurset tar utgangspunkt i den nye lospliktforskriften