Hopp direkte til innhold

Assessor og rederigodkjenning

Rederier kan ha egne farledsbevisassessorer til å gjennomføre farledsbevisprøver for klasse 3 for rederiets navigatører. Rederier som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket.

Navigatører som deltar på Kystverkets assessorkurs får innføring i myndighetsutøvelse og hvordan man gjennomfører en farledsbevisprøve i tråd med regelverket.

Assessor - Farledsbevis klasse 3

 • Hva er assessorordningen?

  • Farledsbevisassessorer kan benyttes av rederier med fartøy under 100 meter for å gjennomføre farledsbevisprøver for sine navigatører.
  • Assessor må selv ha gyldig farledsbevis klasse 2 for det området han skal sjekke ut kandidaten i, samt ha gjennomført kurs hos Kystverket. 
  • Assessoren trenger ikke å være ansatt i rederiet.
  • Kystverket arrangerer egne kurs for navigatører som ønsker å bli farledsbevisassessor. 

  Kursplan

  Opplæringslogg

 • Rederigodkjenning - for bruk av farledsbevis klasse 3

  Denne prosessen starter hos rederiet. Rederier som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal ha vedlagt dokumentasjon som står beskrevet i lospliktforskriften §10 pkt. 3.

  Rederiet må sende søknad på epost til: 

  Søknaden merkes: Søknad om rederigodkjenning for bruk av FB-klasse 3

  Følgende dokumentasjon må legges ved:

  • Dokumentasjon på at fartøyet er under 100 meter (målerbrev, sertifikat, el.)
  • Fartøyet har ECDIS montert om bord (sertifikat, typegodkjenning, el.)
  • Opplæringslogg som brukes for opplæring av farledsbeviskandidater (se vedlegg under relaterte dokumenter, dette kan tilpasses rederiet)

  Se lospliktforskriften § 10 pkt. 3 for detaljer om søknadens utforming og nødvendige vedlegg.

 • Hvor ofte er det assessorkurs?

  Kystverket arrangerer assessorkurs ca. fire ganger i året eller oftere – avhengig av behov og etterspørsel.

  Se planlagte kurs her

 • Hvem kan ta assessorkurs?

  Du må oppfylle følgende kriterier for å delta på kurset og bli assessor:

  • Sertifisert dekksoffiser (minimum D5) med gyldig farledsbveis klasse 2
  • Minst tre års effektiv fartstid på kysten (F.eks. 6 år i 1:1 rotasjonsordning)
  • Ha gjennomført og bestått minst en av Kystverkets farledsbevisprøver (klasse 1 eller 2)*

   * Hvis du fikk farledsbeviset før 01.01.2011 oppfyller du dette kravet selv om du ikke har avlagt farledsbevisprøve.

 • Praktisk informasjon om assessorkurs

  • Varighet: 1 dag
  • Sted: Kystverket, Flathauggata 12, 5523 Haugesund
  • Mat og overnatting: Kystverket serverer lunsj kursdagen. Deltakere må selv ordne overnatting og øvrige måltider
  • Du må ta med: PC eller nettbrett som må kunne kobles til wifi
  • Kursavgift: kr. 1250,- . Avgiften dekker kursmateriell og forpleining. Betalingsavgift for kurset sendes ut i etterkant av kurset.
  • Påmelding: Klikk her for å se planlagte kurs og påmelding
  • Kurset starter kl. 08:30
  • Kurset foregår på norsk.

  Transport til og fra Haugesund lufthavn: Det tar ca. 15 min med taxi fra flyplassen til Haugesund sentrum. Kurset avsluttes slik at deltakere når flyavganger fra Haugesund lufthavn fra kl. 15.

 • Utførelse av farledsbevisprøven

  På kurset får man oppgaver som skal løses i testmiljøet for SafeSeaNet Norway. Klikk her hvis du ønsker å øve mer i dette systemet. 

  • Farledsbevisassessoren skal evaluere om kandidater til farledsbevis klasse 3 oppfyller kravene i § 13 fjerde ledd for de områdene eller farledene det skal utstedes farledsbevis for.
  • Farledsbevisassessoren skal bruke evalueringsskjema fastsatt av Kystverket og skal gi slik melding som Kystverket krever i forbindelse med gjennomføring av evaluering.
  • Evalueringsskjema legges ved som vedlegg nå assessor sender inn evalueringen til Kystverket. 
   • Kandidat må ha klar dokumentasjon som viser all relevant fartstid på Norskekysten. Det er viktig at saksbehandler får vite om dette er en erfaren kandidat.
   • Det er seilasene de siste 5 år som avgjør hvor kandidaten kan få farledsbevis, men den totale fartstiden vil avgjøre antall representtaive prøver som må bestås.
  • Husk å skriv ned i evalueringsskjema eller i "remarks" hvilken prøve som er avlagt.

  Assessor starter innsending av evaluering fra sin personlige konto på SafeSeaNet:

  1. Menu
  2. PEC Admin
  3. My PEC Evaluations
  4. Create New evaluation  (TIPS: Søk etter kandidatens brukernavn i SafeSeaNet "Mailadresse")
Til toppen