Hopp direkte til innhold

ArcticInfo

ArcticInfo.no gir sjøfarende informasjon om seilingsforhold i arktiske farvann, og beslutningsstøtte for tryggere ferdsel i Arktis .

Tjenesten er kartbasert og tilgjengelig for alle. Den dekker et stort havområde utenfor Norge, Island, Russland, Canada og Grønland - inkludert Barentshavet og Nordsjøen.

ArcticInfo

Se viktig informasjon om arktiske farvann for trygg ferdsel i nordområdene.

Tjenester i ArcticInfo

 • Iskart - iskonsentrasjon, drivis og fastis
 • AIS-data - viser andre fartøyer i området
 • Værvarsel - vindretning- og styrke, strøm og temperatur
 • Dybdekurver - gir oversikt over havbunnens topografi
 • Kaiforhold
 • Uværsvarsel - fra Norge, Canada, Island og Russland
 • Oversikt over norske maritime grenser
 • Rapporteringsmulighet - send seilingsplan digitalt til grønlandske myndigheter

Brukerregistrering

For å kunne redigere data om eget fartøy må du opprette en brukerkonto.

Du kan blant annet legge inn informasjon om fartøyets maksfart, isklasse, bruttotonnasje, redningskapasitet og kommunikasjonsmuligheter.

Med utvidet tilgang får du AIS-informasjon i hele Arktis.

Opprett din brukerkonto her

Om ArcticInfo

 • Tjenesten er utviklet og driftet av barentswatch.no på vegne av Kystverket.
 • ArcticInfo erstatter ArcticWeb, en digital informasjonstjeneste etablert av den danske Søfartsstyrelsen i 2013 for å tilby informasjonstjeneste for skipstrafikk i farvann utenfor Grønland.
 • Siden Kystverket overtok tjenesten i 2018 er den blitt videreutviklet og utvidet til å gjelde flere havområder.
 • Tjenesten henter skipsspesifikk informasjon fra skipsregistrene NIS/NOR.

Les mer om tjenesten på barentsWatch.no

Kontakt

Avdelingsleder

Jon Leon Ervik /
Til toppen