Hopp direkte til innhold

Viktig melding!

Vedlikeholdsarbeid på Måløybrua i Vestland fylke fører til endret seilingsmønster og navigasjonsmerking fra 21. juni. Les mer

ArcticInfo

ArcticInfo.no gir sjøfarende informasjon om seilingsforhold i arktiske farvann, og beslutningsstøtte for tryggere ferdsel i Arktis .

Tjenesten er kartbasert og tilgjengelig for alle. Den dekker et stort havområde utenfor Norge, Island, Russland, Canada og Grønland - inkludert Barentshavet og Nordsjøen.

Til toppen