Hopp direkte til innhold

Mo i Rana: Arbeidet med innseiling og dypvannskai er startet

Foto: Vest Betong AS

Arbeidene med å bygge dypvannskai i Mo i Rana er godt i gang. Valgt entreprenør for oppdraget – Vest Betong – er etablert i havneområdet. Anleggsarbeidene er startet opp sakte men sikkert, og nå er det etablering av deponi for mudrede masser som pågår frem til mudringssesongen starter i september.

Vest Betong vant for noen måneder siden anbudskonkurransen som best av åtte anbydere. Prisen på arbeidene er lavere enn anslått ramme, og det er noe både Kystverket og Rana kommune er fornøyd med. 

– Kontrakten med Vest Betong er på cirka 350 millioner kroner. Samlet sett var hele prosjektet, med dypvannskai, oppgradering av farleden i Ranfjorden og mudring ved industrikaia og Torneskaia, beregnet til 573 millioner kroner. Vi regner med at kostnadsrammen skal holde med god margin, forteller Martin Fransson fra Kystverket som er prosjektleder for samarbeidsprosjektet. 

Stig Frammarsvik, kommunaldirektør for tekniske tjenester i Rana kommune, er fornøyd med framdriften. 

– Arbeidene er i gang. Vel så viktig er det nå å få etablert Rana Industriterminal som felles driftsselskap, slik at det er klart når kaia står ferdig til sommeren 2026. Det at Mo i Rana Dypvannskai har inngått leieavtale med Rana Industriterminal bidrar positivt i denne prosessen. Kostnadsrammen ser foreløpig ut til å holde. Det er en god nyhet for videre utvikling av Mo i Rana som en viktig industri- og havneby, sier Stig Frammarsvik. 

«Innseiling og dypvannskai Mo i Rana» er et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket og Rana kommune via kommunens selskap Dypvannskai AS. Prosjektet består av flere delprosjekter i Ranfjorden og Mo i Rana havn. 

Kystverkets del av prosjektet omfatter å etablere nye navigasjonsmerker i farleden i Ranfjorden og å utdype foran Toranesterminalen, mens Rana kommune skal etablere en ny dypvannskai på Langneset ved Rana industriterminal. 

Målet for samarbeidsprosjektet er å redusere risikoen for skipsulykker, øke kapasiteten i...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen