Hopp direkte til innhold

Kulturminneforvaltning

Alle statlige etater har et selvstendig ansvar for å dokumentere sin historie og å ta vare på sektorens egne kulturminner.

Kystverket har utarbeidet Landsverneplan for maritim infrastruktur. Denne viser bredden og variasjonen av kulturminnetyper som finnes i etaten. 

Landsverneplanen ble lagt frem i kulturminneåret 2009, og den danner grunnlaget for det videre arbeidet med vern av et utvalg av Kystverkets kulturminner, i samarbeid med Riksantikvaren.

Ivaretar kulturhistorien

Kystverket ønsker at etatens kulturarv skal tas vare på som bruksressurs og grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. Kystverket ivaretar kulturhistorien på egen sektor i samarbeid med Kystverkmusea, brukere av Kystverkets infrastruktur og andre som er engasjert i Kystverkets materielle og immaterielle kulturarv.

Gjennom direktoratssamarbeidet for kystkultur bidrar Kystverket sammen med Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet og Norsk kulturråd til å synliggjøre og utvikle kystkulturen. Et av prosjektene er Fortellinger om kyst-Norge.

Fyrstasjonene, som nok er de mest kjente av etatens kulturminner, har allerede vært gjenstand for en slik vurderingsprosess, og 83 av i alt 164 fyrstasjoner er fredet i henhold til kulturminneloven. De fleste av fyrstasjonene er fortsatt helt eller delvis i Kystverkets eie.

I utarbeidelsen av Landsverneplanen har Kystverket lagt vekt på å vise at kulturminnene ikke bare er enkeltstående bygninger eller anlegg, men at de først og fremst at de har en funksjon i en større sammenheng; i den maritime infrastrukturen. De er del av en farled, som skal gjøre det trygt å ferdes til sjøs og som i neste omgang bidrar til å utvikle kystsamfunnene.

Forvaltningsplaner for fredete fyrstasjoner

Kystverket eier 116 fyrstasjoner, og av disse er 70 fredet etter kulturminneloven.

Det skal utarbeides en forvaltningsplan for hver enkelt av statens kulturhistoriske eiendommer, og Kystverket har nå utarbeidet forvaltningsplaner for alle de fredete fyrstasjonene i etatens eie. Forvaltningsplanen skal gi kunnskap om viktige generelle prinsipper for forvaltningen av fyrstasjonene som fredete kulturminner. Den skal også gi forståelse for det helhetlige miljøet og det særpreget som karakteriserer den enkelte fyreiendommen, og som skal ivaretas i vernesammenheng.

Hensikten er å sørge for et best mulig utgangspunkt for å stille de rette spørsmålene og finne de rette løsningene når det gjelder vedlikehold, bruk og utvikling av fyrstasjonen. Forvaltningsplanen består av en generell del, som er felles for alle fyrstasjonene, og en spesiell del, som omhandler den enkelte.

 

Forvaltningsplan fyr - generell del

generell-del-2017.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Fredete fyr - Troms og Finnmark

Last ned forvaltningsplan for Bøkfjord fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Vardø fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Hekkingen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kjølnes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Makkaur fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Slettnes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Fugløykalven fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Fredete fyr - Nordland

Last ned forvaltningsplan for Anda fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Andenes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Åsvær fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Bremstein fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Skomvær fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Skrova fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Tranøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Landegode fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Måløy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Myken fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Fredete fyr - Midt-Norge

Last ned forvaltningsplan for Alnes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Buholmråsa fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kaura fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kjeungskjæret fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Nordøyan fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Grasøyane fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Grip fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Halten fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Haugjegla fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Høgsteinen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kvitholmen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kya fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ona fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Runde fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sklinna fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sletringen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sula fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ulla fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Vingleia fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Fredete fyr - Vest

Last ned forvaltningsplan for Hellisøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Eigerøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Feistein fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Geita fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Utvær fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ytterøyene fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Geitungen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kvitsøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Røværsholmen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Slåtterøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Stabben fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Utsira fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Fredete fyr - Sørøst

Last ned forvaltningsplan for Oksøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Færder fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Svenner fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lille Torungen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Store Torungen

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Grønningen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Hatholmen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Homborsund fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Homlungen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Jomfruland

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lindesnes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lista fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lyngør fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Markøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ryvingen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sandvikodden fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Stavernsodden fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Stavseng fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Store Færder fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Strømtangen fyrstasjon, Kragerø

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Torbjørnskjær fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ytre Møkkalasset fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen