Hopp direkte til innhold

Barents SRS

Norge og Russland har etablert skipsrapporteringssystemet Barents Ship Reporting System (Barents SRS), etter godkjenning i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

Disse fartøyene er pliktige til å avgi rapport i Barents SRS før innseiling i området mellom Lofoten og den avtalt grenselinjen mellom Norge og Russland:

  • Fartøy over 5000 Bruttotonn
  • Alle tankskip
  • Alle skip som fører farlig/forurensende last
  • Skip under slep når totallengden av slepet er over 200 meter
  • Alle skip som har problemer med fremdrift og som har begrensinger i evnen til å manøvrere eller har defekte navigasjonshjelpemidler

Området er nærmere definert i sjøtrafikkforskriften

SRS omfatter et norsk og et russisk overvåkingsområde. Fartøy som seiler i norsk område rapporterer til Kystverkets sjøtrafikksentral NOR VTS (Vardø) via AIS (Automatic Information System) eller annen spesifisert måte.

Trafikkseparasjonssystemene utenfor norskekysten fra Vardø til Røst er innenfor det operative området til Barents SRS.

Barents SRS gir oversikt over hvilke fartøyer med hvilken last som befinner seg i farvannet, og styrker sjøsikkerheten i Barentsregionen.

Kart over Barents SRS område
Foto: Kystverket

Relevante tema

Kontakt

Sjøtrafikksentralsjef

Ståle Sveinungsen /
Til toppen