Hopp direkte til innhold

Informasjon til potensielle entreprenører til Stad skipstunnel

Innsiden av en skipstunnel
Kystverket tar sikte på å kunngjøre konkurransen for totalentreprise første kvartal 2023.
Foto: Kystverket/Snøhetta/Plomp

Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Konkurransen for totalentreprisen kan bli utlyst første kvartal 2023.

Kystverket tar sikte på å kunngjøre konkurransen første kvartal 2023. Videre tas det sikte på kontraktsignering ved årsskiftet 2023/2024, som kan gi byggestart i første kvartal 2024.

Stad skipstunnel er en farled eller sjøvei, med en tunnel i form av en lang fjellhall og entringskonstruksjoner som hovedelementer.

Prosjektet er tenkt lyst ut som en totalentreprise, som omfatter både prosjektering og utførelse. Forenklet innebærer arbeidet blant annet:

  • Utarbeidelse av en hensiktsmessig utførelsesplan og detaljprosjektering
  • Logistikk
  • Etablering av forskjæringer/tunnelmunninger
  • Tunneldriving – lignende fjellhaller (kaverner)
  • Etablere konstruksjoner – lignende løsninger som for kai- og moloanlegg
  • Massehåndtering
  • Tekniske installasjoner

– Oppstartsfasen for prosjekter av denne dimensjonen er definerende for den senere prosessen. Det er svært viktig å gjøre et grundig arbeid i forbindelse med denne anskaffelsen. Det får vi igjen for senere i prosjektet, påpeker prosjektleder Terje Skjeppestad.

For tiden innbefatter arbeidet med konkurransegrunnlaget utarbeiding av teknisk funksjonsbeskrivelse, landskapsplaner med entringsområder og planer for massehåndtering med mer.

Frsmadriftsplan Stad.png

Vi vil anbefale entreprenører å følge med på denne nettsiden, med kortadressen kystverket.no/entreprenor. Her vil vi komme med informasjon om prosessen så snart det skjer endringer. 

Kystverket gjennomførte en leverandørkonferanse i september i fjor, der vi presenterte prosjektet. I forbindelse med den gjennomførte vi også korte dialogmøter med leverandører som ønsket det. 

Av konkurransemessige hensyn kan vi ikke gjennomføre separatmøter utover dette før vi er kommet litt lenger i prosessen.  

Det kan bli aktuelt å arrangere en form for synfaring i området der tunnelen skal bygges senhøsten 2022. Der vil vi kunne presentere prosjektet nærmere, og kunne svare på spørsmål nyttet til prosjektet og den videre prosessen. Dette vil vi informere mer om når vi har kommet litt lenger i prosessen.

Til toppen