Hopp direkte til innhold

Fullførte prosjekt

Her finner du farvanns- og fiskerihavnetiltak vi har fullført.

 • Innsegling Bulandet

  Innsegling Bulandet er eit utdjupings- og merkeprosjekt som skal gjere farleia gjennom Hovdesundet i Askvoll kommune, Vestland breiare og djupare.
 • Innseiling Maurholen

  I 2021 skal vi gjøre farleia dypere og bredere ved Grunnesundsholmen i Nordra Sundet, vest for Eigersund i Rogaland.
 • Innseiling Grenland

  Farleisprosjektet Innseiling Grenland skal gi bedre framkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken i farleia inn til Grenland havn, og bidra til å redusere risikoen for uhell som kan føre skade på både liv og miljø.
 • Nærøyfjorden – Norafjorden

  For å auke sikkerheita og framkoma i farleia, planlegg Kystverket å etablere fem nye navigasjonsinnretningar i Nærøyfjorden og ein ny navigasjonsinnretning på ei umerka grunne i Norafjorden.
 • Molldøra og Småskallan

  Molldøra og Småskallan er et prosjekt som er del av det NTP-vedtatte strekningsvise tiltaket Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet.
 • Innseiling Bodø havn

  Kystverket er i samarbeid med Bodø Havn KF i full gang med utvidelse av terminalkaia i Bodø.
Til toppen