Hopp direkte til innhold

Bognes-Tjeldsundet-Harstad med innseilinger

Dette prosjektet er satt sammen av det navngitte NTP-tiltaket Bognes-Tjeldsund-Harstad og de mindre farvannstiltakene Harstad-Finnsnes samt Toppsundet og Innseiling Harstad. Prosjektet skal sikre en tryggere seilas fra Vestfjorden til Andfjorden, om lag 60Nm (100km) via Tjeldsundet, Harstad og Toppsundet.

Det er forventet økende skipstrafikk og prosjektet er rettet mot å bedre sikkerheten for denne trafikken uten å stimulere til ytterligere belastning ved overføring av større fartøy til farleden.

Gjennomgående dybde er planlagt til 11 meter og det fokuseres på å forbedre kurvatur i svinger, øke farledsbredde og forbedre merking i vanskelige områder.

Bognes-Tjeldsund-Harstad info.png

Det er planlagt en betydelig oppgradering av sjømerkene i farleden, 21 eksisterende sjømerker skal fjernes og 36 nye merker skal etableres. I tillegg er det planlagt 11 utdypinger, hvorav 10 med omfang fra ca. 1 500 kubikkmeter til ca. 60 000 kubikkmeter og en med beregnet volum på ca. 370 000 kubikkmeter.

Samlet sett forventes det at tiltakene gir en vesentlig reduksjon i risiko for grunnstøtinger og andre ulykker med potensielt alvorlige følger.

Bognes-Tjeldsund-Harstad tiltak.png

Kontakt

Senioringeniør

Tore Fauske /
Til toppen