Hopp direkte til innhold

Innseiling Kjøllefjord

Kjøllefjord Havn, en livlig fiskerihavn lengst nord i Norge, opplever til tider krevende forhold. Dette prosjektet vil forbedre forholdene bak moloene og legge til rette for nye næringsområder.

Kjøllefjord Havn er en aktiv fiskerihavn helt nord i Norge. Det er kort vei ut til fiskefeltene rundt Nordkinnhalvøya. Liggeforholdene i havna er svært utfordrende ved nord-vestlig vind. Tidligere tiltak har forbedret liggeforhold i deler av havna, men store deler av havna er fremdeles uutnyttet grunnet urolighet ved dårlig vær. Dybden i indre havn er også en utfordring for større båter som ønsker adkomst til fiskemottak og å ligge i havnen.

Kjøllefjord info.png
Det høyre bildet viser oversiktskartet med de planlagte tiltakene,
inkludert moloer og utdyping i havnebassenget.

Hva vil vi gjøre:

Prosjektet Innseiling Kjøllefjord inkluderer å bygge to moloer i ytre havn, samt å utdype og fylle ut i indre havn.

  • Den nordlige moloen vil strekke seg omtrent 150 meter sør-sørvestover fra Klubben, med et fundament som går ned til rundt 35 meters dybde, og en total massebehandling på omtrent 337 250 kubikkmeter.
  • Den sørlige moloen vil strekke seg omtrent 320 meter nordvestover fra den eksisterende moloen, med et fundament ned til omtrent 20 meter og en total massebehandling på omtrent 231 620 kubikkmeter.
  • Utdypingen i den indre havnen er todelt: den nordlige delen skal utdypes til 7 meter i dybde, og den sørlige delen til 6 meter i dybde. Dette innebærer en utgraving av omtrent 58 000 kubikkmeter med masse, hvorav omtrent 18 000 kubikkmeter er faste masser og 40 000 kubikkmeter er løsmasser.
  • Massene fra utdypingen vil bli brukt til utfylling i havnen, og dette vil øke tilgjengelig plass for næring i havnen.

Hva vi ønsker å oppnå:

  • Økt sikkerhet med bedre beskyttelse mot bølger under innseilingen.
  • Økt dybde i den indre havnen.
  • Flere liggeplasser for kystflåten i en større del av havnen.
  • Etablering av nye næringsområder i den indre havnen.

Status:

Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode av NTP 2022–2033 som et innseilingprosjekt. Prosjektet er nå omgjort til et fiskerihavnetiltak, etter at ansvaret for fiskerihavner ble ført tilbake til staten fra 1. januar 2023. Lebesby kommune har vedtatt reguleringsplaner som er i tråd med de planlagte tiltakene i havnen. På grunn av omfanget av prosjektet vil byggeperioden strekke seg over flere år.

Kontakt

Overingeniør

Trym Hauge Nilsen /
Til toppen