Hopp direkte til innhold

Innseiling Værøy

Kystverket vil legge til rette for at større fartøy kan anløpe Værøy på en trygg måte og bidra til at antall ulykker i innseiling og havn reduseres samtidig som roligheten i havnen ivaretas.

Innseiling Værøy-prosjektet vil bidra til økt effektivitet og konkurransekraft for lokalt næringsliv. Det ventes at færre kanselleringer av anløp av både fiskefartøy og ferge kan forbedre rammene for fiskerinæringen og støtte utvikling av lokalsamfunnet på Værøy.

værøy 3.pngVærøy 1.pngværøy 2.png

Sørlandsvågen og Røssnesvågen på Værøy er i dag separert med en molo, og de to delene av havnen benytter to forskjellige innseilinger. Det er i dag ugunstige forhold og svært begrenset manøverareal for de større fartøyene som går inn til Røssnesvågen, hvor det største fiskemottaket holder til.

Det planlegges en felles innseiling til Sørlandsvågen og Røssnesvågen og forbedring av manøvreringsforholdene for større fartøy som skal inn og ut av Røssnesvågen. Dette oppnås ved å rive deler av eksisterende molo mellom Sørlandsvågen og Røssnesvågen og utdype et manøverareal som er bedre tilpasset dagens trafikk. Samtidig utbedres dagens innseiling til Sørlandsvågen, blant annet med fjerning av en grunne utenfor innseilingen og skjerming med molo, slik at denne blir bedre tilpasset all trafikk til Værøy havn i framtiden.

Utdypinger og nye moloer designes for å skjerme den felles innseilingen, legge til rette for sikker manøvrering i havn og samtidig beholde eller forbedre liggeforholdene i havnen.

Utdyping av seiklakkflua og manøverarealet i havnen er foreløpig beregnet å omfatte om lag 220.000m3 faste masser. En god del stein og fjell vil kunne anvendes som blant annet kjernemasse i moloer, men det ventes likevel behov for tilføring av om lag 30.000m3 filter og 190.000 m3 blokk til molokonstruksjonene.

 

Kontakt

Senioringeniør

Bjørn Konopka /
Til toppen