Hopp direkte til innhold

Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet

Vi jobber med å gjøre farleia fra Stamsund til Risøyrenna bedre og tryggere. Dette området inkluderer Raftsundet og Sortlandsundet i Nordland fylke. Målet vårt er å redusere ulykker ved å forbedre merkingen med bunnfaste merker med lys og utdype grunne områder.

Deler av strekningen fra Stamsund til Risøyhamn er dårlig merket i dag, og går gjennom trange passasjer med korte avstander mellom kursendringene. Det er stor trafikk i området, med en rekke skip som ferdes gjennom området, inkludert lasteskip, fiskefartøy under vinterfisket og Hurtigruten, som har sin faste rute gjennom strekningen.

Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet info.png

Prosjektet er delt inn i flere delprosjekt:

Prosjektet Molldøra og Småskallan, som var første delprosjekt av det strekningsvise tiltaket, er ferdigstilt. (se egen prosjektside)

Prosjekt Gunnarbåten, Svartsundet og Trangstraumen (ferdigstilt sommer 2023)
Ved Gunnarsbåten under Raftsundbrua er det en innsnevring av leia som gjør det smalt å passere. Gjennom Trangstraumen lenger sør i Raftsundet er det sterk strøm og så smalt at to fartøy ikke kan møtes. Begge grunnene skal utdypes til en dybde på 10 meter for å gjøre seilasen tryggere.

Prosjekt Vitjet (planlagt oppstart 2024)
Ved Vitjet er det svært trangt, slik at man må vente til møtende fartøy har passert. Vi skal utdype dette området til en dybde på 10 meter.

Prosjekt Nygårdsrevet og Risøyhamn (planlagt oppstart 2024)
Risøyrenna er i dag dimensjonert for dagens størrelse på Hurtigruta, med en dybde på 6 meter på rette strekninger og en dybde på 7 meter i svingene. Brua over Risøysundet [MOH1] med fri seilingshøyde på 30 meter begrenser også fartøystrafikken.
Området er godt merket i dag, men det er utfordrende å navigere i på grunn av strøm og vindforholdene. Risøyhamn skal utdypes til en dybde på 6 og 7 meter. Prosjektet inkluderer også to utdypinger i Risøysundet, Nygårdsrevet 1 og Nygårdsrevet 2, begge skal utdypes til en dybde på 10 meter.

 

Mudring i Raftsundet.jpg
Mudring i Raftsundet. Foto: Kystverket - Magnus Rørvik

Kontakt

Senioringeniør

Magnus Rørvik /
Til toppen