Sjøtrafikkovervåking

Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bedre sjøsikkerheten og verne om miljøet i kystsonen. Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker og regulerer døgnkontinuerlig skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs norskekysten.

Nyhetsliste

Krav til fartøy innenfor sjøtrafikksentralenes tjenesteområder

Sjøtrafikkforskriften gjelder i hovedsak alle fartøy på 24 meter eller mer.

Fakta

  • Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bedre sjøsikkerheten og verne om miljøet i kystsonen.
  • Kystverket har fem sjøtrafikksentraler som organiserer og overvåker skipstrafikken i sine tjenesteområder langs norskekysten. De fire sentralene i Sør-Norge organiserer og regulerer skipstrafikk i definerte tjenesteområder i indre farvann, mens sjøtrafikksentralen i Vardø overvåker den risikotrafikken som går langs norskekysten.
  • Sjøtrafikksentralene bruker en rekke overvåkings- og kommunikasjonssystemer som radar, land- og satellittbasert AIS, VHF samband, meteorologiske sensorer og videokamera.
  • Sjøtrafikksentralene gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde og før avgang fra ankerplass eller havn.
  • Sjøtrafikksentralene informerer og organiserer skipstrafikken.
  • Sjøtrafikksentralene avdekker hendelser og avvik fra sikker seilas, slik at sjøsikkerhets- og beredskapstiltak ved behov raskt kan iverksettes. 
  • Sjøtrafikksentralene kan gi fartøy som er i fare eller som truer sikkerheten i farvannet pålegg om å iverksette nødvendige tiltak.
  • Er en del av Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensning.

Relaterte dokumenter

Siste nytt