• Ny regiondirektør i Kystverket Sørøst

  31.03.2016 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | News | Regelverk

  Arild Hansen pensjonerer seg 1. april, tar Harald Andreassen over roret som regiondirektør for Kystverket Sørøst inntil videre.

 • Kontakt oss

  14.02.2020 | Artikkel | Havner og farleder
 • Planlagte tiltak

  19.04.2021 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner og farleder
 • Fornying og oppgradering av seilingsleder fra Mandal til Kristiansand

  31.01.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket vil gjennomføre en fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Mandal – Kristiansand med oppstart og gjennomføring i 2019. Sjømerking er et kostnadseffektivt tiltak for å forebygge sjøulykker

 • Åpnet "nye" Oslofjorden

  12.05.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Fritidsbåt | Havner | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News | NTP | Statsbudsjettet
 • I skummelt farvann - Tvistein fyr

  29.05.2018 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner og farleder | Kystkultur | News

  På Larvikkysten, ligger de skumle Rakkebåene – en av de mest utfordrende passasjene langs kysten i sørøst.  Her finner du Tvistein fyr. Tre omkomne søstre sies å gå igjen her.