• Vurdering av nødhavner i Kystverket Sørøst

  05.03.2012 | Artikkel | Akutt forurensning

  I Kystverket Sørøst foreligger det et forslag til i alt 95 nødhavnlokaliteter som er egnet til bruk i situasjoner der et fartøy er i nød og på denne måten kan representere en fare for akutt forurensning

 • Ansatt som regiondirektør i Sørøst

  23.11.2016 | Artikkel | News | Om Kystverket

  Harald Andreassen ble i dag ansatt som regiondirektør i Kystverket Sørøst.

 • Ny regiondirektør i Kystverket Sørøst

  31.03.2016 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | News | Regelverk

  Arild Hansen pensjonerer seg 1. april, tar Harald Andreassen over roret som regiondirektør for Kystverket Sørøst inntil videre.

 • Sterkt lag bak årets beredskapsdag

  07.03.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | Havnesikring | Maritim infrastruktur | News | Oljevern | Sjøtrafikkovervåking | Skipsvrak

  ‒ Hovedmålene med Beredskapsdagen styrkes ved at Kystverket deltar som arrangør, sammen med NHO, Høgskolen Sørøst-Norge og Fylkesmannen i Vestfold, sier fylkesberedskapssjef i Vestfold, Jan Helge Kaiser

 • Høring: Detaljreguleringsplaner for innseiling til Grenland

  02.09.2015 | Artikkel |

  Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 varsles det at Norconsult AS, på vegne av Kystverket Sørøst, legger fram forslag til tre detaljreguleringsplaner for ”Innseiling Grenland” til offentlig ettersyn

 • Høring: Detaljreguleringsplaner for innseiling til Kragerø

  21.07.2015 | Artikkel |

  Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket Sørøst legger fram forslag til detaljreguleringsplaner for innseilingen til Kragerø til offentlig ettersyn

 • Signerte ny samarbeidsavtale med høgskole

  10.08.2016 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern | Skipsvrak | Øvelser

  slik blir avtalen mellom partene en vinn-vinn-situasjon både for fagmiljøene i Kystverket og ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Starter planleggingen av bedre innseiling til Grenland

  07.10.2014 | Artikkel |

  Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket Sørøst starter arbeidet med ««Detaljreguleringsplan for innseiling Grenland». Det kunngjøres samtidig oppstart

 • Varsel om planoppstart av tre reguleringsplaner for innseiling til Kragerø

  07.07.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  i plan og bygningslova, § 12-8 og § 12-9 (oppstart av reguleringsplanarbeid) varsles det at Kystverket Sørøst melder oppstart av tre detaljreguleringsplaner for innseilinga til Kragerø (Knubbhausen, Galeioddbåane

 • Ny havne- og farvannslov

  29.06.2011 | Artikkel | Regelverk

  Kystverket har startet en nasjonal informasjonsrunde for å orientere kommuner og havner om ny lov om havner og farvann. Det nye ansvarsforholdet mellom stat og kommune står sentralt under seminarene som