• Strålende leietakersamling

  24.09.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur

  Alle leietakere av fyr i Sørøst var nylig på Leietakersamling. Felles utfordringer med drift og vedlikehold av fyrene stod på agendaen.

 • App for båtfolket

  21.06.2013 | Artikkel |

  30. april lanserte Kystverket appen «KystVær». Både fritidsbåter og annen kysttrafikk kan ved hjelp av den få sikre og oppdaterte målinger om seilingsforholdene i det området de skal ferdes i.

 • Utgjør liten fare der de ligger

  23.10.2013 | Artikkel | Akutt forurensning

  og 40 krigsvrak inneholdende kjemiske stridsmidler, senket i Skagerrak. Sammen med FFI leverte Kystverket i 2010 en anbefalning til Fiskeri- og kystdepartementet, med forslag om bedre kartlegging og et

 • Gjennomgår alle farledene i landet

  15.02.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker
 • OV ”Skomvær” snart klar for tjeneste

  27.08.2013 | Artikkel |

  Fartøy nummer to i rekken av nybygg for Kystverket kom til Ålesund 17. juli. Der skal den siste utrustningen gjøres, før turen går til Svolvær for dåp i slutten av august.

 • Høring: Innseiling til Borg, del II

  05.07.2013 | Artikkel |

  I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 legger Kystverket reguleringsplanene for utbedring av leden inn til Borg havn i Fredrikstad og Hvaler kommuner ut til offentlig ettersyn. Formålet med