• Vil trygge lasting og lossing av bulkskip

  05.01.2017 | Artikkel | Havner | Maritime tjenester | News | Regelverk

  viser seg at flere lasteskip og havneterminaler bryter reglene for lasting og lossing av bulk. Kystverket påser at bulkgods håndteres trygt og etter forskriftene gjennom å føre tilsyn og gi veiledning

 • Horten blir nytt testormåde

  06.12.2017 | Artikkel | News
 • Skype-webinar om anløpsavgift

  22.06.2017 | Artikkel | Avgifter | Havner | Maritim infrastruktur | News

  I september vil Kystverket gjennomføre webinar om anløpsavgiften. Tema vil være hvilke kostnader kommunene kan finansiere med anløpsavgift, samt dokumentasjon og fremgangsmåte i forbindelse med innføring

 • Informerte om krigsvrak på bunnen av Skagerrak

  24.10.2017 | Artikkel | News | Skipsvrak
 • Kystdirektøern mønstret på

  18.08.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | News | Om Kystverket
 • Gjør klar for storøvelse i Skagerrak

  20.09.2017 | Artikkel | Beredskap | News | Oljevern

  Olje- og kjemikalieøvelsen som Kystverket skal lede involverer rundt 500 deltakere fra en rekke land, mens observatører fra 70 land har fått invitasjon. Verstefallshendelsen det skal øves på, vil involvere

 • Åpnet "nye" Oslofjorden

  12.05.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Fritidsbåt | Havner | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News | NTP | Statsbudsjettet
 • Signerte kontrakten om bygging av grønt flaggskip

  10.02.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Maritim infrastruktur | News

  Kystverkets neste fartøy, OV Ryvingen, er omtalt som etatens grønne flaggskip. Kontrakten om bygging av det miljøvennlige fartøyet ble signert i dag.