• Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram i innseilingen til Moss

  12.12.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Høringer | News
 • Utvidelse av planområde i Oslofjorden

  18.09.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker
 • Ønsker ismeldinger

  29.06.2011 | Artikkel |

  Kystverket vil utvide sin ismeldingstjeneste og inviterer havner som ønsker å gå ut med informasjon om isforholdene i sine områder, til å sende observasjoner til Kystverket.

 • Fordeler

  19.03.2019 | Artikkel |

  Medlemmer i Kystverkets Pensjonistforbund har mange fordeler. Her finner du en oversikt over noen av de. 

 • Kart og geodata i Kystverket

  17.06.2016 | Artikkel |

  Geodata er en viktig del av Kystverket og vi har de senere årene bygd opp omfattende infrastruktur og tjenestetilbud innen fagområdet.

 • Strålende leietakersamling

  24.09.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur

  Alle leietakere av fyr i Sørøst var nylig på Leietakersamling. Felles utfordringer med drift og vedlikehold av fyrene stod på agendaen.

 • Kontakt oss

  14.02.2020 | Artikkel | Havner og farleder
 • Skal holde leden farbar

  29.06.2011 | Artikkel |

  Isen i Oslofjorden skaper utfordringer, ikke bare i havnebassengene, men også i skipsleden. Kystverket har derfor inngått en kortsiktig avtale med Buksèr og Berging AS om leie av slepebåten "Bamse Tug"

 • Issesongen over

  30.06.2011 | Artikkel |

  Etter en hektisk vinter med mye is i sørøst, er det nå omtrent isfritt. Vinterens siste ismelding kommer onsdag 31. mars.

 • Øvelse Ytre Oslofjord

  Akutt forurensning