Hopp direkte til innhold

Viktig melding!

Vedlikeholdsarbeid på Måløybrua i Vestland fylke fører til endret seilingsmønster og navigasjonsmerking fra 21. juni. Les mer

Sortering på

Søkeresultat

Lehman, Johan R

E-post:

Mobil: +4748172405

Stilling: Statslos

Ansatt

Kystverket planlegger utdyping av innseilingen til Leirpollen i Tana. Samtidig merkes også farled...

Fag Publisert Oppdatert

Stereokameramåling og videoanalyse av skipsbølger i Moldefjorden

Last ned

2021. Stad skipstunnel

Rapport Publisert Oppdatert

oversikt-dokumenter-innseiling-leirpollen-r4-040620.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Kystverkets handlingsprogram 2018-2029

Last ned

Handlingsprogrammet er en konkretisering av Kystverkets planer for 2018-2029. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel.

Annet Publisert Oppdatert

HMS-permen del 3

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

HMS-håndbok for oljevern.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Litteraturstudie om sorbenter

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Kystverkets DGPS-tjeneste (Differential Global Positioning System) leverer korreksjonssignaler ti...

Fag Publisert Oppdatert

Berg, Per Sven

E-post:

Mobil: +4748894432

Stilling: Statslos

Ansatt

Innseiling Leirpollen. Datarapport med orienterende geoteknisk vurdering

Last ned

Lorås, S. (2016). Innseiling Leirpollen. Datarapport med orienterende geoteknisk vurdering. Multiconsult. Rapport 713364-RIG-RAP-001_rev00. Omhandler geotekniske undersøkelser i merkefundamentene.

Rapport Publisert Oppdatert

Stortingsproposisjon om bygging av Stad skipstunnel.pdf

Last ned

Tilråding frå Samferdselsdepartementet 12. mars 2021, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Annet Publisert Oppdatert

Merkeliste Sørøst pr. 10.05.2021

Last ned

Merkelisten for navigasjonsinnretninger uten lys for Sørøst. Per 10.05.2021

Annet Publisert Oppdatert

Risikolaststatistikk 2010.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Sandvandring Leirpollen, numeriske analyser

Last ned

Palomares, G D-L/Knut-Ola Lunde, K O (2017) Sandvandring Leirpollen, numeriske analyser. Dr Tech Olav Olsen. Rapport 12382-33-OO-R-002 rev B. Omhandler kvantitativ beskrivelse av mulige sandvandringssystemer i farleden.

Rapport Publisert Oppdatert

Sandvandring Leirpollen, kvalitativ vurdering

Last ned

Palomares, G D-L/Knut-Ola Lunde, K O (2017) Sandvandring Leirpollen, kvalitativ vurdering. Dr Tech Olav Olsen. Rapport 12382-33-OO-R-001 rev B. Omhandler kvalitativ beskrivelse av mulige sandvandringssystemer i farleden.

Rapport Publisert Oppdatert

Konseptvaglutredning, vedlegg 6

Last ned

2010. Analyse av AIS-data og beregning av ventetid. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Merkeliste Troms og Finnmark pr. 10.05.2021

Last ned

Merkelisten for navigasjonsinnretninger uten lys for Troms og Finnmark. Per 10.05.2021

Annet Publisert Oppdatert

Sjøfugl og MV Full City-forliset ett år etter

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Merkeliste Nordland pr. 10.05.2021

Last ned

Merkelisten for navigasjonsinnretninger uten lys for Nordland. Per 10.05.2021

Annet Publisert Oppdatert

Merkeliste Midt-Norge pr. 10.05.2021

Last ned

Merkelisten for navigasjonsinnretninger uten lys for Midt-Norge. Per 10.05.2021.

Annet Publisert Oppdatert

Innseiling Leirpollen. Grunnundersøkelser – orienterende geotekniske vurderinger

Last ned

Menessier, T. (2014) Innseiling Leirpollen. Grunnundersøkelser – orienterende geotekniske vurderinger. Multiconsult. Rapport 711856-RIG-RAP-001_rev00. Omhandler geotekniske undersøkelser i farleden.

Rapport Publisert Oppdatert

Er det anadrom fisk i Tanamunningen vinterstid?

Last ned

Johansen, N.S. (2017) Er det anadrom fisk i Tanamunningen vinterstid? Tanavassdragets fiskeforvaltning. Rapport 2017/01.

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg A: Tekniske tegninger

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Leirpollen Tana miljøundersøkelse og videoopptak

Last ned

Johnsen, I. (2013) Leirpollen Tana miljøundersøkelse og videoopptak. Multiconsult. Rapport 711856-RIGm-Rap-001_rev01. Omhandler sedimentundersøkelser med tanke på forurensing i farleden, samt videoopptak.

Rapport Publisert Oppdatert

Merkeliste Vest pr. 10.05.2021

Last ned

Merkelisten for navigasjonsinnretninger uten lys for Vest. Per 10.05.2021

Annet Publisert Oppdatert

Modellsimuleringer av sedimenttransport ved mudring i kanal ved Leirpollen, Tana kommune, Finnmark

Last ned

Zhou, Q, Gaardsted, F, Leikvin, Ø. (2017) Modellsimuleringer av sedimenttransport ved mudring i kanal ved Leirpollen, Tana kommune, Finnmark. Akvaplan Niva. Rapport 8443.01

Rapport Publisert Oppdatert

IUA kontaktinformasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

I ein komplisert operasjon blei verdas største kranfartøy Sleipnir losa inn til Haugesund.

Nyhet Publisert Oppdatert

Nesland:

Last ned

En viktig havn i Lofoten i sin tid. Nå mest idyll og et viktig kulturminne.

Bilde Publisert Oppdatert

Konseptvalgutredning 2010. Stad skipstunnel

Last ned

Vedlegg 5, 6 og 8 som separate vedlegg.

Rapport Publisert Oppdatert

Kystverket gjennomfører kurs, øvelser og seminarer for å styrke kunnskap og håndtering i...

Fag Publisert Oppdatert

Ultra lavsvovel oljer og interaksjon med kystlinjen

Last ned

SINTEF-rapport fra 2021. Språk: Engelsk

Rapport Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2021: Tildelingsbrev til Kystverket

Last ned

Tildelingsbrevet trekker opp målene for Kystverkets virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår. Kystverkets tildelingsbrev kommer fra Samferdselsdepartementet.

Annet Publisert Oppdatert

støpeformer.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Linn Therese S Hosteland.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

I samband med innseglinga til verdas største løftefartøy, «Sleipnir», til Haugesund 4. april, tes...

Nyhet Publisert Oppdatert

Risikolaststatistikk 2017.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Utbedring av innseilingen til Leirpollen i Tana – en samfunnsøkonomisk analyse

Last ned

Grünfeld, L.A og Løge, T.H. (2016). Utbedring av innseilingen til Leirpollen i Tana – en samfunnsøkonomisk analyse. MENON. Rapport nr 29/2016.

Rapport Publisert Oppdatert

Innseilingen til Leirpollen i Tana – Kvalitativ risikoanalyse

Last ned

Oltedal, S. (2014) Innseilingen til Leirpollen i Tana – Kvalitativ risikoanalyse. Safetec. Rapport nr ST-10380-1. Omhandler kvalitativ nautisk risikoanalyse.

Rapport Publisert Oppdatert

Leirpollen, Tana. Kartlegging av marint miljø og effekter av mudring og deponering

Last ned

Sømme, H.O.O og de Ruiter, H. (2015) Leirpollen, Tana. Kartlegging av marint miljø og effekter av mudring og deponering. Rambøll. Miljørapport.

Rapport Publisert Oppdatert

Notat Behovsvurderinger – innseilingen til Leirpollen i Tana

Last ned

Rød, M.E, Eide, L.S og Gulbrandsen, M.U (2020). Notat Behovsvurderinger – innseilingen til Leirpollen i Tana

Rapport Publisert Oppdatert

Standarden for norske flytende sjømerker, bøyer og staker, er i tråd med IALA’s maritime...

Fag Publisert Oppdatert

Utbedring av farleden til Leirpollen i Tana kommune - Fagrapport sil (tobis)

Last ned

Kraabøl, M, Gregersen, F, Colman, J. (2019). Utbedring av farleden til Leirpollen i Tana kommune - Fagrapport sil(tobis). Multiconsult AS. Rapport 713364-2-RIM-RAP-002 rev 03

Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ytre Møkkalasset fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kaura fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Weathering properties and toxicity of marine fuel oils

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Alnes fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ona fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Dirigens MINI er en lanterne med indirekte belysning

Last ned

Dirigens MINI er generasjon 2 i utviklingen av HIB, og er en lanterne med indirekte belysning utviklet av Kystverket. Installasjonen og en mindre utgave av Dirigens LUX.

Annet Publisert Oppdatert

Dirigens Lux er en lanterne med indirekte belysning .

Last ned

Dirigens Lux er generasjon 2 i utviklingen av HIB, og er en lanterne med indirekte belysning utviklet av Kystverket. Navigasjonsinstallasjonen er tilpasset nærnavigasjon, og gir primært en ytterkantsmarkering av seilingskorridor ved natt og dagseilas. Bakenforliggende område er å anse som urent farvann.

Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Eigerøy fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sletringen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

In situ brenning av olje - analyse av røyk og residue

Last ned

Olje på vann 2018 - rapport 1.

Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Haugjegla fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Stabben fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Høgsteinen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Vi markerer lostenesta sitt 300-jubileum i juni og august 2021, eitt år på etterskudd.

Fag Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Måløy fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Søknadsskjema for tilgang til LRIT

Last ned

For offentlige etater

Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Hellisøy fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

KS1 - Samfunnsøkonomisk analyse

Last ned

13. mars 2012. Stad skipstunnel.

Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Bremstein fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Vardø fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Røværsholmen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Samfunnsøkonomisk analyse av innseilingen til Leirpollen i Tana

Last ned

Gulbrandsen, M. et al (2019). Samfunnsøkonomisk analyse av innseilingen til Leirpollen i Tana. MENON. Rapport nr 59/2019.

Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kvitsøy fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Makkaur fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Utvær fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Risikoanalyse Innseiling Leirpollen

Last ned

Madsen, C.S. Fjørtoft, H. Hassel, M. (2016). Risikoanalyse Innseiling Leirpollen. Safetec. Rapport nr ST-11683-2. Omhandler kvantitativ risikoanalyse av farleden.

Rapport Publisert Oppdatert

Testprosedyre for sorbenter

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann i 2040

Last ned

Delrapport til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann i 2040

Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Store Torungen

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Skrova fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lista fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Tilleggsstudier knyttet til DNVs rapport fra 2008.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Hatholmen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sandvikodden fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Veileder for utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger PFSA for havneanlegg_versjon 1 2016.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Andenes fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kya fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Anda fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Ulykkesanalyse

Last ned

Delrapport til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Analyse av ulykkesstatistikken for norske farvann de siste 30 årene (1984-2013).

Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Stavseng fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Konseptvaglutredning, vedlegg 5

Last ned

2010. Risikoanalyse. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lyngør fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Strømtangen fyrstasjon, Kragerø

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2017.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Torbjørnskjær fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann

Last ned

Delrapport til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann

Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2018

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Slettnes fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2016

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sula fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Geita fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Økt skipstrafikk, mer aktivitet i kyst- og havområdene, større klimautfordringer, og ny teknologi...

Nyhet Publisert Oppdatert

Resultater fra strømmålinger ved Leirpollen i Finnmark, april – mai 2014. Del 2

Last ned

Børve, E. (2014) Del 2: Resultater fra strømmålinger ved Leirpollen i Finnmark, april – mai 2014. Akvaplan-niva. Rapport nr 6969.01. Omhandler strømmålinger i farleden.

Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Svenner fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Homlungen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lille Torungen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Stavernsodden fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Resultater fra strømmålinger ved Leirpollen i Finnmark, mars – mai 2014. Del 1

Last ned

Børve, E. (2014) Del 1: Resultater fra strømmålinger ved Leirpollen i Finnmark, mars – mai 2014. Akvaplan-niva. Rapport nr 6969.01. Omhandler strømmålinger i farleden.

Rapport Publisert Oppdatert

God beredskap og sjøsikkerhet bygger på et godt samarbeid mellom mange etater og organisasjoner,...

Nyhet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Oksøy fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Skomvær fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Homborsund fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kjølnes fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Grønningen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Tilpasset konseptvalgutredning av testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl

Last ned

DNV GL. August 2020

Rapport Publisert Oppdatert

Møre og Trøndelag_Bestemmelser ved losing_Shell Nyhamna.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Characterization of low sulfur fuel oils (LSFO) - A new generation of marine fuel oils

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Myken fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Færder fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ryvingen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Geitungen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Åsvær fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Feistein fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Halten fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Buholmråsa fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Interessentanalyse

Last ned

Delrapport til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Interessentanalyse for innspill til forebyggende sjøsikkerhetstiltak.

Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Runde fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Dispergering er en metode for å bekjempe oljeutslipp, der hensikten er å løse opp oljen og flytte...

Fag Publisert Oppdatert

Økt skipstrafikk, mer aktivitet i kyst- og havområdene, større klimautfordringer, og ny teknologi...

Nyhet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Nordøyan fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Sedimentspredning ved Stangneset, Tana kommune

Last ned

Borge, J. (2015). Sedimentspredning ved Stangneset, Tana kommune. Multiconsult. Rapport 712828-1-RIMT-RAP-002_Sedimentspredning_Stangnes.

Rapport Publisert Oppdatert

Analyse av miljøfarlig, radioaktiv og eksplosjonsfarlig last og drivstoff

Last ned

Delrapport til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Analyse av miljøfarlig, radioaktiv og eksplosjonsfarlig last og drivstoff.

Annet Publisert Oppdatert

Risikolaststatistikk 2012.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Fredag 14. juli 2017 ble Kystverkets satellitter NorSat-1 og NorSat-2 skutt opp med en russisk...

Nyhet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kjeungskjæret fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Slåtterøy fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Tranøy fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Vingleia fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

E-navigasjon er en global strategi utviklet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette...

Artikkel Publisert Oppdatert

Verdas største kranrigg, Sleipnir

Last ned

4. april 2020 blei verdas største kranrigg, Sleipinir, losa inn til Haugesund. I samband med innseglinga testa Kystverket og S-100 Demonstrator Project digitale verktøy som skal bidra til enda sikrare og meir effektive seglasar i framtida.

Foto: Anne Grethe Nilsen/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Jomfruland

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Ekstern kvalitetssikring 1 (KS1) - Stad skipstunnel

Last ned

Ekstern kvalitetssikring 1 (KS1), utarbeidet for Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet 13. mars 2012.

Rapport Publisert Oppdatert

Memo-rapport fra SINTEF

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ulla fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Utsira fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Feltnotat - sampling av sil innenfor og utenfor Leirpollen, Tanafjorden. Data fra seks tokt mars-juni 2017 og tre vintertokt 2018

Last ned

Kirkemoen, O, Coleman, J.E, Haugen, T.O, Ruud, T. (2019) Feltnotat - sampling av sil innenfor og utenfor Leirpollen, Tanafjorden. Data fra seks tokt mars-juni 2017 og tre vintertokt 2018. Naturrestaurering AS. NRAS-notat 2018-04-20 (oppdatert 20.05.2019).

Rapport Publisert Oppdatert

Sjømerkesystemet.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Sjømerkesystemet.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Landegode fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Sjømerkesystemet.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kvitholmen fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Konseptvalgutredning for håndtering av U864.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

De er kanskje avbemannet, men interessen for å overnatte på et fyr er det ingenting å si på.

Feature Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Bøkfjord fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Grasøyane fyrstasjon

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Vedlegg 5. KVU Fiskebøl. Samfunnsøkonomiske nytteberegninger

Last ned

Vista analyse. August 2020.

Rapport Publisert Oppdatert

Ekstern kvalitetssikring (KS 2) av Stad skipstunnel (2020)

Last ned

Utarbeidet for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet 5. november 2020

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg H: Ventilasjon

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

forslag-til-planbeskrivelse-innseiling-til-leirpollen-i-tana-kommune.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Egenerklæring og vurdering av medisinsk skikkethet los.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Faktura fra Acast

Last ned

Dette er intern trening

Veileder Publisert Oppdatert

Sjøtrafikksentralene er bemannet av maritime trafikkledere 24 timer i døgnet, året rundt. Alle...

Feature Publisert Oppdatert

Chemical characteristics and acute toxicity of field generated in situ burning residues

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Miljørisikoanalyse (2014).pdf

Last ned

Bakgrunn for beredskapsanalyse for skipstrafikken i områdene rundt Svalbard og Jan Mayen.

Rapport Publisert Oppdatert

Strandrensning etter oljeforurensning.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Ekstern kvalitetssikring (KS 2) av Stad skipstunnel (2018)

Last ned

Utarbeidet for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. 16. mai 2018

Annet Publisert Oppdatert

Bioremediation of oil on shorelines in Arctic conditions - a laboratory study

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Sannsynlighetsanalyse (2014)

Last ned

Bakgrunn for beredskapsanalyse for skipstrafikken i områdene rundt Svalbard og Jan Mayen.

Rapport Publisert Oppdatert

Retningslinjer for utforming, tekniske krav til og plassering av navigasjonsinnretninger

Last ned

2013

Annet Publisert Oppdatert

Erfaringer med ISB

Last ned

SINTEF-rapport fra 2019.

Rapport Publisert Oppdatert

Beredskapsanalyse for skipstrafikken i områdene rundt Svalbard og Jan Mayen (2014)

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

FoU-prosjekter

Last ned

Oversikt over Kystverkets forsknings- og utviklingsprosjekter - desember 2020

Rapport Publisert Oppdatert

Strandrensning etter oljeforurensning

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg I: Vurdering av frost

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Profilhåndbok-Kystverket-2021.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

retningslinjer-for-utforming-tekniske-krav-til-og-plassering-av-navigasjonsinnretninger-2013.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

SISTE: Havaristen «Eemslift Hendrika» ble torsdag loset trygt i havn i Ålesund og den statlige...

Nyhet Publisert Oppdatert

Utgreiingsrapport om Kystverkets framtidige organisering, styringssystem og ressursutnytting.

Last ned

1. februar 2020

Rapport Publisert Oppdatert

utbedring-av-farleden-til-leirpollen-i-tana-kommune--konsekvensutredning-for-naturmangfold-og-okosystem.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Troms og Finnmark_Honningsvåg_lokale begrensninger.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Troms og Finnmark_Honningsvåg_lokale begrensninger.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

ais-aton-soknadsskjema.docx

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Maritim sikring er tiltak som iverksettes for å forebygge og hindre handlinger som kan skade havner, havneanlegg eller skip som anløper disse. Kystverket har ansvaret for at regelverket om maritim sikring gjennomføres i norske havner og havneanlegg. Dette omtales gjerne som havnesikring. Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for de deler av dette regelverket som angår skip.

Tema

WAF and toxicity testing of diesel and hybrid oils

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Kurs program for assessorkurs farledsbevis klasse 3

Last ned

Deltakerne vil få nødvendig kunnskap og ferdigheter til å fungere som en assessor ved evaluering av kandidater til farledsbevis klasse 3.

Annet Publisert Oppdatert

Kurs program for assessorkurs farledsbevis klasse 3

Last ned

Deltakerne vil få nødvendig kunnskap og ferdigheter til å fungere som en assessor ved evaluering av kandidater til farledsbevis klasse 3.

Annet Publisert Oppdatert

Olje på vann 2018 - Analyse av residue, sot og røykgasser fra in situ brenning

Last ned

Olje på vann 2018 - rapport 3.

Rapport Publisert Oppdatert

notat-oppsummering-av-innspill-varsel-om-oppstart-og-forslag-til-planprogram---leirpollen.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Last ned Molohåndboka

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Veileder i samfunnsøkonomisk analyse.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2019. Kystverket beredskap

Last ned

Rapporten om hendelser håndtert av Kystverket utgis årlig, og er basert på data som er registrert i Kystverkets krisestøttesystem (KystCIM). Her registreres hendelser med akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, og hendelser med gjenstander som drifter i skipsleden og kan utgjøre fare for skipstrafikken.

Rapport Publisert Oppdatert

Statens beredskap mot akutt forurensning. Oljevernutstyr - metoder og bruk.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Kvikksølvinnhold i fisk og annen sjømat ved U864.pdf

Last ned
Annet Publisert Oppdatert

Troms og Finnmark_Svalbard_begrensninger for losoppdrag.pdf

Last ned
Til toppen