• Kva er Kystverket?

  28.06.2011 | Seksjon | Om Kystverket

  Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

 • Helsekrav los

  18.12.2020 | Artikkel | Los

  Loser og losaspiranter må ha gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å kunne gjøre tjeneste som los. På denne siden ligger lenke til forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter, og skjema

 • IRIDIUM anerkjent

  22.05.2018 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  IMOs maritime sikkerhetskomite har i dag besluttet å anerkjenne satellittjenester fra Iridium for bruk til maritim nød- og sikkerhetskommunikasjon. 

 • Oppstart av ny sjøtrafikksentraltjeneste på Vestlandet

  28.05.2021 | Artikkel | Beredskap | Havner og farleder | Kystkultur | Los | News | Sjøtrafikkovervåking

  juni 2021 settes Kinn sjøtrafikksentraltjeneste i drift. Tjenesten er etablert for å styrke sjøsikkerheten, og skal overvåke og organisere skipstrafikken i farvannet mellom Florø og Måløy.

 • Kinn sjøtrafikksentraltjeneste (VTS)

  20.05.2021 | Seksjon |

  Fra 1. juni 2021 er Kinn sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) i operativ drift. Tjenesten gjelder for strekningen fra Florø til Måløy. 

 • Landsverneplan for maritim infrastruktur

  Kystkultur | Om Kystverket

  Landsverneplanen ble lagt frem i kulturminneåret 2009, og den danner grunnlaget for det videre arbeidet med vern av et utvalg av Kystverkets kulturminner, i samarbeid med Riksantikvaren.

 • E-navigasjonsprosjekter

  27.09.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  samarbeid med norsk maritim næring og forskningsmiljøer, til å iverksette IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. Arbeidet bygger opp om internasjonal forankring av løsninger og standarder som

 • Norsk fyrliste

  09.09.2020 | Artikkel | Havner og farleder

  Norsk fyrliste beskriver maritime navigasjonsmerker som gir lyssignaler på land og i sjøen, samt informasjon om andre hjelpemidler for navigasjon. Her finner du den kontinuerlig oppdaterte fyrlista i pdf-versjon

 • Jobb i Kystverket?

  28.06.2011 | Seksjon |

  Vår visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

 • E-navigasjonsprosjekter

  05.03.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  samarbeid med norsk maritim næring og forskningsmiljøer, til å iverksette IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. Arbeidet bygger opp om internasjonal forankring av løsninger og standarder som