• Ny losdirektør

  27.04.2015 | Artikkel |

  Erik Freberg Blom er ansatt som losdirektør for Kystverkets lostjeneste.

 • Informasjonsmøter om SafeSeaNet Norway høsten 2015

  14.09.2015 | Artikkel |

  Kystverket arrangerer i løpet av høsten 2015 informasjonsmøter i en rekke byer for agenter, rederier og andre brukere av SafeSeaNet Norway og Kystverkets lostjeneste.

 • Forbereder seg på hektisk cruisesesong

  28.04.2017 | Artikkel | Los | News

  Cruisesesongen er allerede i gang og det tegner til å bli nok et rekordår for anløp i norske havner. Kystverkets lostjeneste er vel forberedt på jobben som venter.

 • Innfører losplikt på Svalbard

  13.10.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Regjeringen gir sin tilslutning til Kystverkets anbefaling om å innføre en statlig lostjeneste for all skipstrafikk på Svalbard på tilsvarende måte som på fastlandet.

 • Cruisesesongen 2015 i gang

  05.06.2015 | Artikkel | Los

  Høysesongen for cruisetrafikk langs norskekysten har startet. Det betyr travle dager for Kystverkets lostjeneste. Det ligger an til en nedgang i antallet cruiseanløp til norske havner i år. Nedgangen blir

 • Podkast: Teknologi og mennesket som "sensor"

  21.01.2021 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Om Kystverket

  Hør Odd Sveinung Hareide fortelle om lostjenesta, innovasjon og digitalisering i Kystverket.

 • Trafikkseparasjon

  16.02.2016 | Artikkel | Maritime tjenester | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket forebygger ulykker på sjøen primært gjennom maritime tjenester som sjømerker, lostjeneste og trafikkovervåkning. Et annet viktig sjøsikkerhetstiltak er å utvikle og etablere seilingsregler i

 • Risikoanalyse skipstrafikk ved Svalbard

  30.06.2011 | Artikkel |

  Som en oppfølging av arbeidet med rapporten om forslag til polarlostjeneste på Svalbard har Kystverket gitt DNV i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse vedrørende innføring av los- eller kjentmannstjeneste

 • Endringer i Kystverket fra nyttår

  21.02.2019 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk

  januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen

 • Robot skal fakturere losoppdrag

  13.02.2018 | Artikkel | Los | News

  Lostjenesten har tatt i bruk et robotisert program som skal fakturere nesten halvparten av alle losoppdrag, tilsvarende 21.000 oppdrag i året. For mange av Kystverkets brukere betyr det kortere ventetid