• Endringer i Kystverket fra nyttår

    21.02.2019 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk

    januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen

  • Lettelser i losplikten

    11.11.2015 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk