• I beredskap for uværet "Tor"

  08.02.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | News | Oljevern

  Kystverket samarbeider med andre beredskapsmyndigheter for å være best mulig forberedt når uværet "Tor" nå treffer kysten.

 • Ekstra fokus på beredskap under Trident Juncture

  07.09.2018 | Artikkel | Beredskap | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  I forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture vil Kystverket ha ekstra fokus på beredskap i områdene med økt sjøtrafikk. Spesielt i forbindelse med transport av materiell til og fra Norge er

 • Øvelse: skipsbrann ved kai

  11.09.2017 | Artikkel | Beredskap | Los | News | Oljevern | Sjøtrafikkovervåking