• Kontakt losoldermannskapene

  29.11.2018 | Artikkel |

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Regjeringen omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

  11.04.2014 | Artikkel |

  jon om losordningen i statsråd. Denne innbefatter at lostjenesten trekkes ut av Kystverkets nåværende regioner og legges direkte under Kystverkets hovedkontor. Samtidig vil Regjeringen konkurranseutsette

 • Lostjenesten fyller 300 år

  25.05.2020 | Artikkel | Kystkultur | Los | News

  Den 29. april 2020 markerer lostjenesten hele 300 år i tjeneste for å gi skipstrafikken en sikker seilas langs norskekysten. 

 • Statssekretærer på besøk

  28.07.2015 | Artikkel |

  Kystverket i Horten hadde tirsdag 28. juli besøk av statssekretærene John-Ragnar Kvam Aarset og Reynir Jóhannesson fra Samferdselsdepartementet.

 • Utfordrende å lose ved Svalbard

  22.01.2016 | Artikkel | Los

  Kystverket trapper opp lostjenesten ved Svalbard. Å utføre losoppdrag i disse farvannene er en krevende manøver.

 • Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Vil du bli los?

  07.06.2019 | Artikkel | Los | Om Kystverket

  Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for

 • Lostjenester

  16.06.2011 | Seksjon | Los

  Kystverket har ansvar for den nasjonale lostjenesten. Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Tjenesten er operativ

 • Presiseringer om konkurranseutsetting

  08.05.2014 | Artikkel | Los
 • Los 300

  10.02.2020 | Seksjon | Om Kystverket

  Lostjenesten fyller 300 år i 2020, og det skal markeres med store og små arrangementer over hele Norge.