• Besøks- og leveringsadresser

  26.09.2019 | Artikkel |

  Skal du besøke Kystverket, eller sende brev eller pakker som leveres på døren? Vi er lokalisert på mange steder over hele Norge.

 • Bygger ny losstasjon i Tananger

  14.02.2017 | Artikkel | Los | News
 • Signerte rammeavtale for utbedring av VHF-kommunikasjon

  31.10.2017 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har signert rammeavtale med den tekniske leverandøren Jotron for levering av nytt VHF-system. Rammeavtalen er en viktig del av Kystverkets modernisering og utvidelse av sjøtrafikksentraltjenesten

 • Åpnet utstilling

  07.10.2011 | Artikkel | Kystkultur | Los | Sjøtrafikkovervåking
 • Kurser rederier til å utføre egne farledsbevisprøver

  11.02.2016 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Kystverket arrangerer assessorkurs for rederinæringen, slik at rederienes egne kapteiner kan bli sensorer under farledsbevisprøver for klasse 3-farledsbevis. Kurset tar utgangspunkt i den nye lospliktforskriften

 • 6,25 millioner til Kystverkmusea

  16.08.2012 | Artikkel | Kystkultur

  det bevilget 9,250 millioner kroner til kystkulturtiltak. Av dette er 6,25 millioner øremerket Kystverkets etatsmuseums arbeid med formidling av historie og kystkultur.

 • Høring: Forslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter i 2019

  16.11.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Los | News | Regelverk

  høringen om sektoravgifter for 2019, som ble sendt ut til høringsinstansene 5. november, foreslår Kystverket å holde losavgiften på dagens nivå og redusere sikkerhetsavgiftene med 5,2 prosent.

 • Markerte åpning av lostjenesten på Svalbard

  22.01.2016 | Artikkel | Los

  foran Longyearbyen losstasjon markerte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpningen av lostjenesten på Svalbard.

 • Besøk fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

  11.03.2014 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | Sjøtrafikkovervåking

  Tirsdag 11. mars besøkte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Kystverket Vest i Haugesund. Digitalisering, forenkling og samhandling av maritime tjenester var noen av temaene under besøket.

 • Vellykket Kyst- og havnekonferanse

  16.10.2015 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Om Kystverket