• Høring: Losplikt på Svalbard

  11.07.2012 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Kystverket har sendt forslag om innføring av lostjenesten på Svalbard ut på høring. Forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2012, men det foreslås overgangsordninger med trinnvis innføring av losplikt

 • Svalbard - Losplikt og Farledsbevis

  27.11.2015 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  juli 2012 ble losloven og forskriftene under losloven gitt anvendelse på Svalbard. Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder dermed også på Svalbard.

 • Losplikt Svalbard

  14.01.2020 | Artikkel | Los

  Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder også på Svalbard.

 • Kinesiske forskere ser til Kystverket

  06.12.2012 | Artikkel |

  Fire forskere fra Beijing besøkte torsdag Kystverket Vest for å lære om norsk regelverk og praksis knyttet til transport av flytende naturgass (LNG) på sjø.

 • 6,25 millioner til Kystverkmusea

  16.08.2012 | Artikkel | Kystkultur

  det bevilget 9,250 millioner kroner til kystkulturtiltak. Av dette er 6,25 millioner øremerket Kystverkets etatsmuseums arbeid med formidling av historie og kystkultur.

 • Markerte åpning av lostjenesten på Svalbard

  22.01.2016 | Artikkel | Los

  foran Longyearbyen losstasjon markerte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpningen av lostjenesten på Svalbard.

 • Fornyer kontrakten med Lufttransport AS

  09.11.2012 | Artikkel | Los

  Kystverket inngår ny kontrakt med Lufttransport AS om tilbringertjeneste av los med helikopter til skipstrafikken til olje- og gass terminalene på Kårstø, Sture, Mongstad, Nyhamna og Melkøya.

 • Brukerkonferanse

  11.05.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Meldings- og informasjonstjenester

  kystens ”hurtigtog”, e-navigasjon, og farledsgjennomgang var blant temaene som bøle presentert under Kystverkets brukerkonferanse i Geiranger i slutten av april.

 • Foreslår reduksjon i losavgift

  21.11.2012 | Artikkel |

  Kystverket foreslår i 2013 å redusere losavgiften. De totale avgiftsendringene utgjør neste år en besparelse på 70 millioner kroner for skipsfarten.