• Rederi

  04.04.2019 | Artikkel |

  Kystverkets reiarlag er ei eiga driftseining i etaten, og er Kystverket sin interne entreprenør med sine arbeidsfarty og arbeidslag.

 • Reiarlag

  04.04.2019 | Artikkel |

  Kystverket Reiarlag er ei eiga driftseining i etaten, og er Kystverket sin interne entreprenør med sine arbeidsfarty og arbeidslag.

 • H.K.H. Kronprins Haakon til Kystverkets øvelse

  20.09.2017 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern

  olje- og kjemikalievern i praksis. Da blir han med Kystverket både ut på sjøen og inn på stranda for å se en oljevernaksjon på nært hold. Kystverket vil vise hva det innebærer når alarmen går til landene

 • Kystverket rederi

 • Kystverkets visjon

  04.10.2011 | Artikkel |

  Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

 • Kystverkets ansvar

  24.07.2018 | Artikkel | Fritidsbåt

  Kystverket har myndighet til å fastsette fartsforskrifter og til å merke fritidsbåtleder.

 • Kystverkets Pensjonistforbund

  04.10.2011 | Seksjon |

  Kystverkets Pensjonistforbund ble etablert i 2011, og er et politisk nøytralt forbund for pensjonister som har vært ansatt i Kystverket. Målet er å bidra til å etablere lokale og regionale møteplasser

 • Kystverkets beredskapsressurser

  29.09.2020 | Artikkel | Akutt forurensning
 • Kystverkets beredskapsplan

  28.01.2016 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | Oljevern | Om Kystverket

  Kystverkets beredskapsplan skal sikre at staten møter sjøsikkerhets- og beredskapsutfordringene på en rasjonell og effektiv måte. Den beskriver ansvar, roller oppgaver for Kystverket ved akutt forurensning

 • Kystverkets ansvar

  01.02.2016 | Artikkel | Akutt forurensning

  Kystverket er forurensningsmyndighet i forbindelse med akutt forurensning. Kystverket er også delegert myndighet når det gjelder skipsvrak.