• Kvitsøy sjøtrafikksentral er blitt fornyet

  12.06.2014 | Artikkel |

  Med et nytt overvåkingssystem og seks nye radarer er Kvitsøy sjøtrafikksentral enda bedre utrustet til å regulere og overvåke skipstrafikken langs Rogalandskysten − for å ivareta sikker og effektiv sjøtransport

 • Rekordmange søkere til ledig stilling

  07.12.2016 | Artikkel | Maritime tjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Når Kystverket nylig lyste ut en ledig stilling som maritim trafikkleder ved Kvitsøy sjøtrafikksentral i Rogaland, kom det inn 99 søknader. Det er 80 flere søknader enn det som er vanlig ved utlysning

 • Tester digital ruteutveksling mellom skip og myndighet

  20.01.2016 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  Ut året skal ferjen MS ”Stavangerfjord” utveksle seilingsruteopplysninger digitalt med sjøtrafikksentralenKvitsøy. Forsøket legger grunnlaget for en ny digital tjeneste for skipsfarten.

 • Sikkerhetsavgift

  22.12.2020 | Artikkel | Avgifter | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverkets fire sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy og Fedje finansieres av sikkerhetsavgifter fra skipsfarten. Sjøtrafikksentralene tilbyr informasjonstjenester, navigasjonsassistanse, og regulerer

 • Endringer i sjøtrafikkforskriften fra 1. januar 2014

  20.12.2013 | Artikkel | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  gjelder justeringer av trafikkseparasjonssystemet i virkeområdet til Kvitsøy VTS, utvidelse av virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje og fjerning av den påbudte seilingsleden i territorialfarvannet

 • Sjøtrafikksentraler

  06.11.2019 | Artikkel |

  Kystverket opererer fem sjøtrafikksentraler som regulerer og overvåker skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs norskekysten.

 • Losbåt hjalp fiskefartøy i nød

  06.02.2014 | Artikkel |
 • Norges første rundkjøring til sjøs

  09.01.2013 | Artikkel | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking
 • Krav til fartøy innenfor sjøtrafikksentralenes tjenesteområder

  06.04.2021 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking

  skipsulykker i norske farvann og effektivisere avvikling av sjøtrafikk i tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene.

 • Statlig bruk av sikkerhetsavgift i 2019

  12.10.2020 | Artikkel | Avgifter | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking