• Ekstra fokus på beredskap under Trident Juncture

    07.09.2018 | Artikkel | Beredskap | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

    I forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture vil Kystverket ha ekstra fokus på beredskap i områdene med økt sjøtrafikk. Spesielt i forbindelse med transport av materiell til og fra Norge er

  • Øvelse: skipsbrann ved kai

    11.09.2017 | Artikkel | Beredskap | Los | News | Oljevern | Sjøtrafikkovervåking