• Kystverkets innspill til losutvalgets utredning

  17.09.2013 | Artikkel | Los

  Kystverket ser to klare utfordringer i NOU-en, ”Med los på sjøsikkerhet”: Kostnadseffektivitet og skillet mellom myndighetsutøvelse og drift. Kystverket mener det er åpenbare gevinster ved å beholde lostjenesten

 • Vil du bli los?

  24.10.2018 | Artikkel | Los

  Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for

 • Losutvalget overleverte sin utredning

  10.06.2013 | Artikkel | Los
 • Lokale begrensninger

  14.01.2020 | Artikkel | Los

  Kystverket Lostjenesten har utarbeidet ulike lokale begrensninger og retningslinjer som grunnlag for hvert losoppdrag. Et oppdrag som ikke ombefattes av retningslinjene blir betraktet som ett uvanlig losoppdrag

 • Vestlandet

  18.12.2015 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking
 • Ikke opptak av losaspiranter i 2016

  12.11.2015 | Artikkel |
 • Dialogmøte om losplikten på Svalbard

  12.12.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Kystverket ønsker å orientere berørte parter om prosessen med gjennomføring av losplikt på Svalbard og å gi muligheten til å komme med innspill tidlig i prosessen med utvikling av regelverket. Vi inviterer

 • Grunnlag for økt sjøtransport

  10.10.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker
 • Høring - endring i lokal begrensning for bruk av farledsbevis i Andenes

  11.07.2017 | Artikkel | Høringer | Los | News

  Kystverket foreslår å endre den lokale begrensningen for bruk av farledsbevis inn til Andenes fra 75 til 90 meter. Bakgrunnen er at Lostjenesten nylig har revidert de lokale begrensninger for utførelse

 • Høring - endring i lokal begrensning for bruk av farledsbevis i Andenes

  29.08.2018 | Artikkel | Høringer | Los | News

  Kystverket foreslår å endre den lokale begrensningen for bruk av farledsbevis inn til Andenes fra 75 til 90 meter. Bakgrunnen er at Lostjenesten nylig har revidert de lokale begrensninger for utførelse