• Kystverkets innspill til losutvalgets utredning

  17.09.2013 | Artikkel | Los

  Kystverket ser to klare utfordringer i NOU-en, ”Med los på sjøsikkerhet”: Kostnadseffektivitet og skillet mellom myndighetsutøvelse og drift. Kystverket mener det er åpenbare gevinster ved å beholde lostjenesten

 • Losutvalget overleverte sin utredning

  10.06.2013 | Artikkel | Los
 • Etterlyser ny teknologi for å sikre GNSS-signaler

  23.09.2020 | Artikkel | Los | News

  Vil du være med og utvikle nye støtteverktøy for lostjenesten? Da bør du bli med på dialogkonferansen 28. sept.

 • Vil du bli los?

  24.10.2018 | Artikkel | Los

  Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for

 • Vestlandet

  18.12.2015 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking
 • Lokale begrensninger

  Los

  Kystverket Lostjenesten har utarbeidet ulike lokale begrensninger og retningslinjer som grunnlag for hvert losoppdrag. Et oppdrag som ikke ombefattes av retningslinjene blir betraktet som ett uvanlig losoppdrag

 • Los 300

  10.02.2020 | Seksjon | Los
 • Dialogmøte om losplikten på Svalbard

  12.12.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Kystverket ønsker å orientere berørte parter om prosessen med gjennomføring av losplikt på Svalbard og å gi muligheten til å komme med innspill tidlig i prosessen med utvikling av regelverket. Vi inviterer

 • Ikke opptak av losaspiranter i 2016

  12.11.2015 | Artikkel |
 • Digital rutetjeneste - routeinfo.no

  25.06.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester