• Kystverkets innspill til losutvalgets utredning

  17.09.2013 | Artikkel | Los

  Kystverket ser to klare utfordringer i NOU-en, ”Med los på sjøsikkerhet”: Kostnadseffektivitet og skillet mellom myndighetsutøvelse og drift. Kystverket mener det er åpenbare gevinster ved å beholde lostjenesten

 • Losutvalget overleverte sin utredning

  10.06.2013 | Artikkel | Los
 • Losplikt

  13.01.2020 | Artikkel | Los | Regelverk
 • Kystverkets rolle i gjennomføringen av NTP

  27.06.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  2023 vedtatt å gi Kystverket 19,3 milliarder kroner til arbeide med å effektivisere sjøtransporten i Norge. Under et pressemøte i Oslo la kystdirektør Kirsti Slotsvik frem Kystverkets planer for årene fremover

 • Nedgang i antallet ulykker for lospliktige seilaser

  15.02.2013 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Sjøtrafikkovervåking
 • Slotsvik glad for seks nye år

  16.04.2013 | Artikkel |

  kystdirektør. Det er store og spennende oppgaver som ligger foran oss, og jeg er overbevist om at vi i Kystverket skal klare å løse dem på en god måte.

 • Døpte losbåt i Tananger

  27.08.2013 | Artikkel |

  Tirsdag 27. august ble Kystverkets nyeste losbåt "Los 123" offisielt døpt. Losbåten har vært i operativ drift i Sør-Rogaland siden den ble levert til Tananger losstasjon i mai.