• Arbeidet med ubåtvraket

  04.10.2018 | Artikkel | U-864

  Vrakdelene ligger på cirka 150 meters dyp, om lag to nautiske mil vest for Fedje i Hordaland. Her følger en oversikt over Kystverkets arbeid med undersøkelser og utredninger knyttet til håndteringen av

 • Skal fjerne vrakgods i Hardanger

  30.10.2014 | Artikkel |

  Kystverkfartøyet MS ”Vestfjord” er på vei til Odda for å fjerne vrakgods i Hardangerfjorden etter flommen som har herjet på Vestlandet. Det 31 meter lange fartøyet og mannskapet på seks personer ankommer

 • Fortellinger om kyst-Norge

  15.05.2013 | Artikkel |
 • Kontakt oss

  14.02.2020 | Artikkel | Havner og farleder
 • Sjekk flytevesten 26. mai!

  24.05.2018 | Artikkel | Fritidsbåt | News

  ikke har gjort det før i år, bør lørdag 26. mai være dagen du husker å sjekke den oppblåsbare flytevesten din. Denne dagen kan du få hjelp til både å sjekke og å få byttet deler, slik at den fungerer som

 • Ryddar opp eigarlause blåskjelanlegg i Hordaland

  22.11.2016 | Artikkel | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News

  Kystverket er i gong med å fjerne 14 eigarlause blåskjelanlegg i Hordaland. Anlegga er i dårleg forfatning og må fjernast for å hindre ulykker til sjøs og skader på marint miljø. Arbeidet skal ferdigstillast

 • Stormskadet molo på Melbu

  17.03.2014 | Artikkel |

  Ekstremværet Kyrre har slått hardt fra seg i Nordland, og Kystverket har fått rapportert inn skader på moloen som skjermer Melbu havn.

 • Tilsynslag

  30.11.2016 | Artikkel | Maritim infrastruktur | Rederi

  Tilsynslagene i Kystverket Rederi utfører allsidige og utfordrende oppgaver innen tilsyn og vedlikehold på navigasjonsinstallasjoner og Kystverkets objekter langs hele kysten.

 • Høring - forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger i territorialfarvannet

  07.07.2014 | Artikkel |

  Kystverket sender med dette forslag til forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger i territorialfarvannet på høring.

 • Kystverket vant fram i rettstvist om sjømerke

  07.06.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News | Om Kystverket

  Kystverket har fått medhold av Hålogaland lagmannsrett i tvisten om oppføring av et navigasjonsmerke utenfor Ørnes i Meløy kommune. Tvisten sto mellom entreprenøren Arctic Seaworks og Kystverket, der entreprenøren