Hopp direkte til innhold

Gjeldene Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022 -2033 ble ferdig behandlet i Stortinget i juni 2021. Transportplanen gjelder fra 1. januar 2022 og fram til 1. januar 2026. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene. Regjeringen har satt fem likestilte mål som gir retning for hvordan ressursene skal brukes framover:

  • Mer for pengene
  • Effektiv bruk av ny teknologi
  • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
  • Nullvisjon for drepte og hardt skadde
  • Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

Arbeidet med de nye transportplanen

Samferdselsdepartementet har i prosessen fram mot transportplanen gitt flere oppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Svarene utgjør den viktigste delen av det faglige grunnlaget for den nye transportplanen. Næringsliv og organisasjoner, forskningsmiljøer, fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget har gitt innspill om de største utfordringene og de viktigste prioriteringene.

Last ned Nasjonal transportplan 2022 - 2033

Nasjonal transportplan 2022–2033

Last ned

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Mer om NTP 2022 - 2033

Til toppen