• Losplikt

  13.01.2020 | Artikkel | Los | Regelverk
 • Svalbard - Losplikt og Farledsbevis

  27.11.2015 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  juli 2012 ble losloven og forskriftene under losloven gitt anvendelse på Svalbard. Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder dermed også på Svalbard.

 • Los-utfordringer

  30.06.2011 | Artikkel |

  Kystverket opplever for tiden utfordringer med å imøtekomme alle behov for los. Situasjonen varierer en del mellom landsdelene, men i enkelte områder med stor aktivitet er utfordringene forholdsvis store

 • Statsråden lærte om Kystverket

  29.01.2014 | Artikkel | Akutt forurensning | Farled, fyr og merker | Farledsbevis | Havner | Havnesikring | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i dag på besøk hos Kystverket, og fikk lære mer om både ansvars- og satsingsområdene til sin nye etat.

 • Forslag til avgifter for 2017 er ute til høring

  09.11.2016 | Artikkel | Avgifter | Farledsbevis | Los | Maritime tjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  I høringen om avgifter for 2017 foreslår Kystverket å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene

 • Storsamling diskuterer morgendagens lostjeneste

  08.03.2017 | Artikkel | Los | News

  norske lostjenesten for første gang samlet til driftsmøte. Loser, losoldermenn, losformidlere og ulike stabsfunksjoner skal diskutere aktuelle problemstillinger omkring dagens og fremtidens lostjeneste.

 • Reduksjon i sikkerhetsavgiftene og økning i losavgiftene

  20.12.2019 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | NTP | Sjøtrafikkovervåking
 • Federal Kivalina

  08.09.2016 | Artikkel | Akutt forurensning
 • Høring: Foreslår å redusere losavgiftene med 40 millioner kroner i begrenset periode

  21.06.2019 | Artikkel | News

  Kystverket foreslår i høring en reduksjon i losberedskapsavgiften på 40 prosent fra 1. august til 31. desember 2019. Øvrige avgifter blir ikke påvirket.

 • Losplikt Svalbard

  14.01.2020 | Artikkel | Los

  Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder også på Svalbard.